Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lood. 301
bij verwarming zuurstof uitgedreven. Gebruikt men in de plaats
van zwavelzuur zoutzuur, dan komt er chloor bij (297).
LOOD EN ZUREN.
335. Het beste oplossingsmiddel voor lood is het salpeterzuur.
Zwavelzuur, phosphorzuur en zoutzuur kunnen het lood niet op-
lossen, daar zij met zijn oxyde onoplosbare of zeer moeijelijk oplos-
bare zouten vormen. Daar het loodoxyde gemakkelijk te bereiden
is, zoo bereidt men de loodzouten het voordeeligst door oplossing
van hetzelve in zuren, alzoo men daardoor dat gedeelte van het
zuur bespaart, hetwelk anders tot verandering van het lood in
loodoxyde noodig zou geweest zijn.
Salpeterzuur loodoxyde (PbO,NO,) hebben wij op twee wijzen
reeds vroeger bereid (159).
336. Zwavelzuur loodoxyde (PbO.SO,) (178). Dit zout ont-
staat gemakkelijk door enkelvoudige of dubbele keurverwantschap,
wanneer men bij eene loodoplossing zwavelzuur of zwavelzure
soda voegt. Zelfs in de meer dan duizendmaal verdunde oplossing,
ontstaat er nog eene troebeling , daar het zwavelzuur loodoxyde
een geheel oplosbaar .zout is: wij hebben derhalve in het zwavel-
zuur een zeer naauwkeurig reagens op loodzouten. Dat het echter
in sterk zwavelzuur een weinig oplosbaar is, hebben wij reeds
pag. 145 gezien. In groote hoeveelheid verkrijgt men dit zout als
nevcnprodukt in de drukkerijen bij de bereiding der azijnzure
aluinaarde uit loodsuiker en aluin.
337. Chloorlood (PbCl). Proef. Men verhitte 1 drachme lood-
oxyde met 1 lood zoutzuur en 1 lood water tot kokens toe, en
giete de heldere vloeistof van het bezinksel in een glas af: bij be-
koeling bekomt men daaruit witte glanzende kristalnaalden van
chloorlood (hoornlood). Dit zout lost zich slechts zeer moeijelijk
in water op.
Proef. Smelt men in eenen lepel 2 drachmen loodglit en 14
grein salmiak te zamen, zoo vormt zieh eene verbinding van wei-
nig chloorlood met veel loodoxyde onder de gedaante van eene
gele, glanzende, bladerige massa, die fijngewreven een fraai geel
poeder geeft. Dit poeder wordt onder den naam van Casler- of
mineraalgeel als gele kleurstof gebruikt.
338. Azijnzuur loodoxyde (PbO,A-|-3HO) vormt met | van
zijn gewigt kristalwater verbonden, het gewigtigste oplosbare