Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tin. en zuren. , 297
overtrekt, is reeds vroeger (229) aangetoond. Dit kan ook langg
den natten weg geschieden, wanneer men lijn gesneden stannid.
met gestooten wijnsteen en water kookt en in deze vloeistof blank
geschuurde voorwerpen van koper of messing Ij uur lang kookt.
Het vrije zuur van den wijnsteen lost een weinig tin op en geeft
het weder aan het koper of messing af. Op deze wijze worden
de spelden wit gemaakt of vertind.
Froef. Men late in eene kom van wit blik eenen nacht azijn
staan en onderzoeke de vloeistof dan met goudoplossing. De rood-
achtige kleur, die zich vertoont, bewijst, dat ook het zwakke
azijnzuur tin kan oplossen. Het tin werkt wel niet zoo giftig,
als lood en koper, maar het is toch schadelijk voorde gezondheid
en men moet derhalve zure spijzen en dranken nooit lang in tinnen
of vertinde schotels laten staan.
Bij het gebruik van tinnen gereedschappen, waarin veel lood is,
of die waarvan de afzonderlijke stukken door middel van soldeer-
sel aan elkander zijn gehecht, kan echter veel ligter vergiftiging
ontstaan.
Het onechte bladzilver (zilvcrschuim) wordt uit ccnc legering
van tin en zink bereid, door beide metalen zoo lang te zamen
te hameren, tot dat zij zich tot zeer dunne bladen hebben uit-
gebreid.
UKAWÜM (U).
329. Het behoort tot dc zelden voorkomende metalen, en komt
met zuurstof verbonden in eene zwarte saksische erts, welke
peehblende of uraniumpeeherts heet, voor. Hieruit bereidt men
het uraniumoxyde-ammonia, een schoon geel poeder, hetwelk
onder den naam van uraniumoxyde bekend is, en in de witgloei-
hitte , waarbij het tot zwart oxydule gereduceerd wordt, eene
zeer duurzame zwarte porccleinverw geeft. Het tegenwoordig zoo
gezochte groengele glas, heeft zijne kleur insgelijks aan uranium-
oxyde te danken.
Als chemische zeldzaamheden vermelden wij hier nog slechts bij
name:
Cerium, Lanthanium en Didymium.
OVEEZIGI VAN DE EERSTE GROEP DER ZWARE MEIALEN.
1) De tot hiertoe behandelde metalen hebben deze eigenschap