Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tin. en zuren. , 293
oplossing te verkrijgen, moet men er een weinig zoutzuur bijvoe-
gen, hetwelk zich met het afgescheiden tinoxyde vereenigt.
320. Tinoxydule (SnO). Troef. Bij eene oplossing Van tin-
zout wordt ammonia gegoten: het witte nederslag, dat zieh vormt,
is tinoxydulehydraat. Door koking der vloeistof wordt de ver-
binding tusschen oxydule eu water opgeheven en men verkrijgt
watervrij tinoxydule, hetwelk eene donkergraauwe kleur heeft en
snel met uitgekookt water uitgewasschen en gedroogd moet wor-
den. Verhit men hot gedroogde oxydule voor de blaasbuis , zoo
verglimt het even als tonder met groote levendigheid tot tinoxyde.
321. Tinchloride (SnCl»). Troef. Men vermenge eene oplos-
sing van tinzout zoo lang met chloorwater, als de reuk van ehloor
nog verdwijnt. Uit SnCl wordt daardoor SnClj of tinchloride.
Dezelfde verbinding kan meu ook door koking van eene tinzout-
oplossing met zoutzuur en salpeterzuur of door oplossing van tin
in koningswater bekomen. De verwers noemen deze vloeistof
tinoplossing. Door bijvoeging van ammonia verkrijgt men daar-
uit tinoxyde, hetwelk zich zeer ligt in zuren oplost. Tinoxydule
en oxyde lossen zich ook in potaschloog op, en verhouden zich
dus, even als de aluinaarde (260), tegenover sterke bases als zuren.
322. Troef, Wordt bij eene zeer verdunde oplossing van tin-
chloruur eene goudoplossing gedroppeld, zoo ontstaat een purper-
rood nederslag (in tinchlorideoplossing niet), dat goudpurper heet
en eene der gewigtigste smeltkleuren is, daar het in glas of por-
celein ingesmolten het prachtigste purperrood voortbrengt. (Pur-
per van Cassius.) Goudoplossing is een goed reagens op tinoxy-
dulezouten.
323. Troef. Men vermenge een afkooksel van fernambuchout
met tinehloruur of chloride; de geelroode kleur der vloeistof
wordt in fraai purperrood veranderd. Dergelijke voordeelige kleurs-
veranderingen brengen deze zouten ook bij andere klcurstoifen
voort en men gebruikt ze derhalve als bijtmiddelen (zoogenoemde
mordants) menigvuldig in de verwerijen en drukkerijen.
TIN EN ZWiVEL.
324. Troef. Zwavelwaterstofwater brengt in oplossingen van
tinehloruur een roodachtig bruin nederslag voort van enkelvoudig
zwaveltin (SnS), in die van tinchloride een geel van dubbel zwa-
veltin (SnSj). Men ziet gemakkelijk in, dat in het eerste geval