Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Kobalt en nikkel.
287
dubbelverbinding van zinkoxydcliydraat met koolzuur zinkoxyde
(basisch koolzuur zinkoxyde).
Proef, Men houde met een tangetje of pincet een stukje zink
zoo lang in eene wijngeestvlam, tot het sist, wanneer men er
een vochtig stukje hout tegen houdt; hamert men het nu snel op
eenen vooraf warm g^maakten steen of aambeeld, zoo springt het
niet stuk, maar het breidt zich even als lood tot eene dunne
zamenhangende plaat uit. Het zink heeft de merkwaardige eigen-
schap, dat het tusschen 100 en 150® C. rekbaar, maar boven
of beneden deze temperatuur broos is. Nadat men deze eigen-
schappen van het zink had leeren kennen, is men er in geslaagd,
de zwarigheden te overwinnen, die vroeger de verwerking van
dit, bij gewone temperatuur onbuigzame metaal, tot blik en draad
verhinderen.
c) Proef. Bij sterke verhitting, ongeveer bij 400® C. smelt
het zink, zoo als men gemakkelijk zien kan, wanneer men een
stukje in een ijzeren lepel boven eene wijngeestvlam houdt. Hier-
bij vormt zich een graauw laagje van suboxyde, hetwelk echter
na eenigen tijd geel wordt, terwijl het tot oxyde overgaat (ZnO).
Bij bekoeling gaat de gele kleur in wit over, het zinkoxyde be-
hoort tot de ligchamen, die in de hitte eene andere kleur hebben,
dan bij gewone temperatuur.
d) Proef. Bij chemische proeven, vooral bij de ontwikkeling
van waterstofgas, is het zeergeschikt het zink in kleine korreltjes
(gegranuleerd) te gebruiken. Uit het gesmolten metaal laten zich
deze zeer ligt vervaardigen,
men behoeft het vloeibare
metaal slechts door eenen
vochtig gemaakten bezem,
dien men boven eene kom
met water houdt en zacht
schudt, te gieten. Op deze
wijze laten zich ook andere
gemakkelijk smeltbare lig-
chamen , als lood, tin, bis-
muth enz. en wel gemak-
kelijker dan door snijden
of vijlen, in kleine stukjes
verdeelen.
In nog sterkere hitte verdampt het zink en ver-
Fig. 147.