Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Kobalt eu nikkel. 285
Dc in dc apotlieken Toorkomende vliegensteen wordt ook dik-
wijls kobalt of scherf kobalt genoemd, maar geheel ten onregtc,
want er is geen spoor van kobalt in aanwezig, het is gedegen
arsenicum.
807. Met zuurstof vormen beide metalen, even als het ijzer,
twee oxyden, waarvan het eene op 1 aeq. metaal 1 aeq. zuurstof,
liet andere aeq. zuurstof bevat. Kobaltoxydule (CoO) is olijf-
groen, als hydraat rozenrood; kobaltoxyde (Co,O,) is zwart.
Men gebruikt deze oxyden veel tot het kleuren van porcelein
cn glas.
Nikkeloxydule (NiO) is groenachtig blaauw, als hydraat fraai
appelgroen ; nikkeloxyde (Ki^O,) is zwart. De bekende Chryso-
pras is een door nikkeloxydule groen gekleurd kwarts.
308. De kobaltoxydulezouten hebben eene rozenroodc kleur.
Eene oplossing van salpeterzuur kobaltoxydule wordt veel bij de
proeven met de blaasbuis, hoofdzakelijk tot herkenning der aluin-
aarde gebruikt (262). Met eene verdunde oplossing van kobalt-
chloruur kan men schrijven , zonder dat de letters zigtbaar zijn ;
verwarmt men eehter het beschrevene papier, zoo verschijnen zij
allengs. De oplossing van dit zout is namelijk lichtrood, maar
bij het verwarmen wordt het water verdreven en het terugblij-
vende kobaltchloruur is dan liehtblaauw. Laat men het papier
bekoelen, zoo trekt het weder water aan en de letters verdwijnen
weder, (sympathetische inkt). Met phosphorzuur en arscnigzuur
vormt het kobaltoxydule roode, onoplosbare verbindingen, die
men tegenwoordig veel als smeltkleuren gebruikt. Dc uikkeloxy-
dulezouten hebben eene licht groene kleur.
Tegenover zwavelwaterstof verhouden zich de kobalt- en nikkel-
zouten even als de ijzerzouten : zij worden cr namelijk niet door
nedergeslagen; door zwavelwaterstofammonia ontstaan echter
zwarte nederslagen van zwavelkobalt en zwavelnikkel.
zink.
(Aeq. gcw. = 40S. — Spcc. gew. = 6,8.)
300. Nog niet lang geleden, werd het zink bijna alleen ge-
bruikt ter bereiding van geelkoper en tombak, maar nadat men
geleerd had, het tot blik uit te slaan, te smeden en tot draden
uit te trekken, gebruikt meu het ook ter vervaardiging van vele
voorwerpen , die men vroeger van lood , koper of ijzer maakte ,