Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
/

283 Ztmre metalen,
1 draclime bijtende potasch naauwkenrig te zamen, brenge het
mengsel in een porceleinen schaaltje en verhitte het uur lang
sterk, Na bekoeling giet men water op de zwarte massa en men
zal eene groene oplossing verkrijgen, die door bezinking helder
wordt. De groene kleur der vloeistof wordt door een zout ver-
oorzaakt, dat den naam van mangaanzure potasch of mineraal
chamaeleon draagt. Door het gloeijen met potasch wordt de bruin-
steen in staat gesteld, om nog 1 aeq. zuurstof uit de lucht op te
nemen: uit MnO j wordt MuO^, en deze verbinding verhoudt zich
als een zuur, d. i. verbindt zich met de aanwezige basis tot een
zout (K0,Mn03).
Froef. De helft der verkregene groene oplossing wordt in een
glas gegoten, met een weinig water verdund en eenigen tijd aan
de lucht blootgesteld : de groene kleur zal langzamerhand in violet
en eindelijk in purperrood overgaan, terwijl zich op den bodem
van het glas een bruin poeder (mangaansuperoxyde) verzamelt.
Deze , zoo het schijnt, vrijwillige verandering wordt door het kool-
zuur van de lucht veroorzaakt, dat zich met een gedeelte der
potasch vereenigt en het mangaanzuur verdrijft. Dit laatste ech-
ter vervalt, zoodra het van zijne basis geseheiden is, in twee
helften, waarvan de eene midder zuurstof bevat (mangaansuper-
oxyde =MuOj), de andere meer (overmangaanzuur = Mn^O^);
uit SMnO, wordt MnO, en Mn^O^. Het overmangaanzuur blijft,
met een gedeelte der potasch verbonden, met eene roode kleur
opgelost.
Froef. Bij het andere gedeelte der vloeistof druppele men een
weinig zwavelzuur, de verandering van groen in rood volgt hier
oogcnblikkelijk.
Hetgeen deze beide zuren kenmerkt, is de gemakkelijkheid ,
waarmede zij een gedeelte der zuurstof, die ze tot zuren maakt,
weder loslaten. Een stukje hout of papier of eenig ander orga-
nisch ligehaam, in de groene of in de roode oplossing geworpen,
kan reeds eene ontleding en ontkleuring veroorzaken; daarom
kunnen deze vloeistoffen niet gefiltreerd worden. De liierboven
vermelde naam van mineraal chamaeleon voor mangaanzure potasch
is nu ligt verklaarbaar.
302. Bij het mangaan zien wij duidelijk, welk eene oneindige
verscheidenheid de zuurstof alleen in de verbindingen der ligeha-
men voortbrengen kan.