Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
278 Zware nietalen.
295. Proef. 20 wigtjes zwavel en 30 wigtjes ijzerpoedei wor-
den naauwkeurig vermengd, in een droog kolfje gebragt en op
ééne plaats met een Berzelius'lamp verhit. Het begbit daar te
gloeijen en dit plant zieh spoedig over de geheele massa voort.
Het verkregen bruingele ligehaam is zwavelijzer. Van eene an-
dere bereiding dezer verbinding en van hare aanwending ter ont-
wikkeling vau zwavelwaterstofgas is reeds vroeger gesproken.
Proef, Wordt liet verkregen zwavelijzer voehtig gemaakt en
eenige weken in een open schaaltje aan de lucht blootgesteld, zoo
vertoonen zich in en op hetzelve kleine groene kristallen van ijzer-
vitriool , daar zoowel de zwavel als het ijzer langzamerhand zuur-
stof uit de lueht opnemen. Uit FeS wordt FeO,SOä-.
290. Dubbclzwavelijzer (FeS^). Zwavelijzer met nog eens zoo
veel zwavel als in het enkelvoudige , komt in de natuur in zeer
vele steenen, onder anderen dikwijls onder de steenkolen voor en
heet zwavelkies of dubbel zwavelijzer. Het ziet er uit als koper
Fig. 145. en vormt meestal teerlingvormige kristallen. Verhit
men het in eene retorte, zoo destilleert de helft der
zwavel over en er blijft zwart enkelvoudig zwavel-
ijzer over ; men kan er alzoo zwavel uit gewinnen ,
zoo als in Duitschlaud in het groot geschiedt. Uit
hetgeen tcinigblijft bereidt men in de vitrioolfabrie-
ken ijzervitriool, terwijl men in hoopen opstapelt en eenige maan-
den lang aan de lucht laat liggen. Het gevormde ijzervitriool
wordt door uittrekken met water en afdampen der oplossing
verkregen.
Dc ijzerzouten laten zich door hunne verhouding voor de blaas-
buis, tegenover ammonia, galnotentinctuur, zwavelwaterstofam-
monia en blocdloogenzout gemakkelijk herkennen en van anderen
onderscheiden.
SYSTEMATISCH OVEKZIGT DER IJZERVEEBISDIIvGEN.
IJzer.
Koolijzer.
a. Staafijzer (ijzer ij kool.)
b. Ruwijzer (ijzer -j- 5° kool.)
c. Staal, een mengsel van beiden.
Zwavelijzer.
a. enkelvoudig zwavelijzer , zwart,
b. dubbel u , geel.