Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
270
284 '/ware meialen.
met eene sterke basis zich met koolstof tot cyan verbindt. Ilct
cyan vereenigt zieh met het potassium der potaseh en met liet
ijzer: het vormt dns blocdloogenzont, hetwelk door water uitge-
trokken wordt.
293. Proeven met bloedloogenzout.
a) Proef. Men vermenge eene oplossing van bloedloogenzout
met zwavelzuur ijzeroxyde, er ontstaat een donkcrblaauwneder-
slag., want u^t
bloedloogenzout z=. ijzercyanuur -f cyanpotassium en
zwavelz. ijzeroxyde — ijzer, zuurstof en zwavelz.
ontstaan : ijzercyanuur -h ijzereyanid en zwavelz. potaseh.
(onoplosbaar) (oplosbaar).
b) Proef, Men vermenge eene oplossing van bloedloogenzout
met eene oplossing van ijzervitriool: er ontstaat een wit neder-
slag , dat onder den invloed der lucht weldra eene helder blaauwe
kleur aanneemt (blaauwzuur ijzeroxydule of ijzercy anuur). De helft
der vloeistof laat men, zonder veelvuldig omroeren, staan; de
heldere kleur zal langzamerhai;id in eene donkere overgaan. Snel-
ler geschiedt dit; in de andere helft der vloeistof, wanneer men
haar verhit en er eenige druppels salpeterzuur bijvoegt. In beide
gevallen heeft er oxydatie plaats, waardoor een deel van het oxy-
dule tot oxyde overgaat, zoodat er blaauwzuur ijzeroxydul-oxyde
of ijzercyanuurcyanide ontstaat. "Beide hier aangegevene methoden
worden gevolgd bij de bereiding van bet bcrlijnseh blaauw in het
groot. In de verwerijen bevoclitigt (weekt) men de stoffen eerst
met de ijzeroplossing en haalt ze dan door eene heete, een wei-
nig zuur gemaakte oplossing van bloedloogenzout.
c) Bij eene zeer verdunde oplossing van kopervitriool druppele
men opgelost bloedloogenzout: men verkrijgt een koperrood neder-
slag van koper-ijzercyanuur. Dit is de naauwkeurigste proef, om
de aanwezigheid van koper in eene vloeistof te ontdekken. De
Fig. 144.
meeste bases gaan, even als hier het ko-
per, met het ijzercyanuur dubbelverbin-
dingen aan.
d) Wordt een stukje gloeijend
ijzerblik met fijngestooten bloedloogen-
zout bestrooid en dan snel in water
gebluscht, verkrijgt het eene zoo groote