Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ijzer en eyan. 875
af, die in liet dagelijksehe leven gele blaauwzure potaseh, inde
wetensehappelijke taal potassiumijzercyanuur heeten. Dit dubbel-
zout heeft zich op de volgende wijze gevormd:
Berlijnsch blaauw : ijzer met meer cyan + ijzer met minder cyan,
Potaseh : zuurstof en potassium ,
Water: water.
Producten: ijzeroxydehydraat. Cyanpotassium "h ijzercyanuur.
V-—--------
(onoplosbaar) (oplosbaar).
Het potassium van de potaseh komt derhalve, zoo als men ziet,
in de plaats van het ijzer in het ijzercyanide en vormt cyanpotas-
sium , hetwelk met het niet ontleedde ijzercyanuur een dubbel-
zout vormt. De zuurstof van de potaseh verbindt zich met het vrij
geworden ijzer en verandert het in ijzeroxyde. AV'ij hebben der-
halve in dit gele zout potassium en ijzer, beide met cyan verbonden.
Is er water aanwezig, zoo kan men het cyanpotassium ook als
blaauwzure potaseh, het ijzercyanuur als blaauwzuur ijzeroxydule,
en het geheele zout, als eene verbinding van potaseh en ijzer-
oxydule met blaauwzuur beschouwen. Is dit zoo, dan moet uit
hetzelve door een sterker zuur het blaauwzuur afgescheiden kun-
nen worden, en dit geschiedt in der daad, want men bereidt al-
gemeen het blaauwzuur uit dit zout, door het met zwavelzuur of
phosphorzuur en eenig water te overgieten en te destilleren.
Wanneer men bloed met potaschloog kookt, tot droogwordens
toe verdampt en de overgeblevene massa hevig gloeit, zoo ver-
krijgt men hieruit door uittiekking met water insgelijks eene op-
lossing van potassiumijzercyanuur. Zoo werd het vroeger bereid en
van daar de naam blocdloogenzout. Deze naam verdient de voor-
keur boven de overigen, daar hij niet zoo ligt tot verwarring
aanleiding geeft, als dc benamingen blaauwzure potaseh en cyan-
ijzerpotassium, want onder blaauwzure potaseh (cyanpotassium)
verstaat men ook eene verbinding van potassium met cyan zonder
ijzer, die wit is en tot dc hevigste vergiften behoort. Het blocd-
loogenzout is niet vergiftig.
Volgens de boven opgegevene wijze vervaardigt men het bloed-
loogenzout in het groot. Men verbrandt bloed, hoorn, leder of
andere dierlijke stoffen tot kool, mengt deze met potaseh en ijzer
en verhit dit mengsel in eenen vlamoven tot aan het smeltpunt.
In de dierlijke kool is nog stikstof voorhanden , die bij het gloeijen
18*