Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
vi
274 Zware metalen.
blaauwzuur ijzeroxydule is zoo veel als ijzercyanuur +water,
(PeO+HCy = FeCy+HO)
en blaauwzuur ijzeroxyde zoo veel als ijzercyanide + water,
(re.03 +3HCy = Fe,Cy, -f3H0).
Het Berlijnseli blaauw is wegens zijne heerlijke kleur niet
alleen eene belangrijke verw voor hout, papier, enz., maar het
behoort tegenwoordig ook tot de gewigtigste pigmenten , om doek,
katoen, zijde, enz. blaauw te verwen. De daardoor voortgebragte
kleur wordt in de verwerijn ter onderscheiding van het indigo-
blaauw, potaschblaauw genoemd. Het is niet vergiftig, ofschoon
het blaauwzuur of cyan bevat. Dergelijke schijnbare tegenstrijdig-
heden treffen wij dikwerf bij de chemische verbindingen aan: nu
eens ontstaat uit onschadelijke ligehamen eene vergiftige verbin-
ding , dan weder uit vergiftige ligehamen eene onschadelijke. Men
ziet hieruit, dat men uit bestanddeelen alleen van een ligehaam
niet tot deszelfs geneeskrachten kan besluiten.
Proef. Men wrijve 1 drachme parijsch blaauw (zuiver berlijnseh
blaauw) en ^ drachme oxalzuur met water te zamen: de in water
onoplosbare kleur wordt door het zuringzuur oplosbaar gemaakt en
men verkrijgt eene blaauwe vloeistof, die met een weinig arabische
gom dik gemaakt, als blaauwe inkt gebruikt kan worden. Met deze
inkt moet men zeer voorzigtig omgaan, daar zij uiterst vergiftig is.
Proef. Verhit men een stukje berlijnseh blaauw voor dc blaasbuis,
zoo verspreidt zich een brandige reuk: het cyan verbrandt (uit CK
wordt door de zuurstof der lucht CO, en N) en men behoudt eindelijk
nog slechts een bruinrood overblijfsel van ijzeroxyde. Dc meeste
cyanverbindingen worden op deze wijze door gloeijing ontleed.
291. Geel bloedloogenzout of blaauwzure ijzeroxydulc-potasch,
of potassium-ijzercyanuur (2KCy,ï"eCy-t-3HO).
Proef. 1 Lood berlijnseh blaauw wordt fijngewreven en met
6 lood water aan het koken gebragt; bij het mengsel voege men
gedurende het koken van tijd tot tijd zoo veel potaschloog, tot
dat de blaauwe kleur verdwenen is. Men verkrijgt eene troebele,
bruingele vloeistof, die men door filtre-
Pig. 143. helder maakt. Hetgeen op het fil-
trum overblijft, is ijzcroxydehydraat,
hetwelk door de sterkere potasch uit het
berlijnseh blaauw afgescheiden is. Uit de
geelachtige, heldere vloeistof zetten zich
bij bekoeling gele tafelvorniige kristallen