Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
IJzenoulen. 573
289. IJzcrchlorure (PeCl), een groen zout, ontstaat , wanneer
men ijzer in zoutzuur oplost:
, _. ijzerehloride (ï'e,CL)eenbruin
vlugtig , j \ ''
zout, door oplossing van ijzer-
oxydehydraat in zoutzuur, of
vlugtig door bij ijzerehloruur chloor-
water (186) te voegen. Het
ijzerehloruur heet ook zoutzuur ijzeroxydule, het ijzerchloride
zoutzuur ijzeroxyde.
Uit oplossingen kan men het ijzerchloride niet onveranderd in
vasten staat verkrijgen, daar het gedurende het afdampen onder
verlies van zoutzuur in een basisch zout wordt veranderd. Wordt
echter dit laatste in droogen toestand in een sublimeerapparaat
verhit, dan verkrijgt men een vlugtig zout in donker bruine
kristallen, die zeer ligt water uit de lucht aantrekken en ver-
vloeijen. Dit is neutraal watervrij ijzerchloride Fe,Cl,.
Dezelfde verbinding verkrijgt men, wanneer men over dun ijzer-
draad, dat in eene glazen buis sterk verhit wordt, chloorgas leidt.
Beide elementen verbinden zich dan te zamen onder ontwikkeling
van warmte cn licht.
IJZEB EK CYAN.
Even als het chloor zich met ijzer verbindt, zoo gaat ook het
, cyan verbindingen met hetzelve aan. Twee derzelve, het Ber-
' lijnsch blaauw en de gele blaauwzure ijzer-potasch, hebben ecu
; groot technisch gewigt.
[ 290. Bcrlijnseh blaauw of ijzercyanuur-cyanide
(3 EeCy-l-2Fe.Cy.).
Schudt men ijzeroxydul-oxyde met blaauwzuur, zoo wordt het
ji zwarte nederslag blaauw : men noemt deze onoplosbare blaauwe
verbinding Bcrlijnseh blaauw , of wanneer men ze met witte ligcha-
iimen, als aluinaarde, pijpaarde, stijfsel enz. vermengt, Parijsch
1 of mineraal blaauw. Om hare zamenstelling gemakkelijker te ont-
^ houden, kan men het zich voorstellen als blaauwzuur ijzeroxy-
iduloxyde. Het is echter eigenlijk ijzercyanuur ^ ijzercyanide, daar
fibij de verbinding van een oxyde met een waterstofzuur altijd een
|haloidezout "h water ontstaat (187) : Beide wijzen van beschouwing
komen op hetzelfde neder:
18