Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
IJzerzouien. 271
liet branden verkrijgen zij echter eene roode kleur, het water
daarbij uitgedreven en er ontstaat ijzeroxyde , hetwelk rood is.
Wanneer men zuivere en volkomen luchtvrije oplossingen van
ijzervitriool en ammonia (of potaseh), onder afsluiting der lueht
met elkander vermengt, zoo verkrijgt men het ijzeroxydulehydraat
zuiver wit van kleur; het oxydeert zich echter zoo gaarne hoo-
ger , dat de geringe hoeveelheid lucht, die onze vloeistoffen onder
de gewone omstandigheden opgelost houden, reeds voldoende is,
om voor een gedeelte oxyduloxyde te doen ontstaan en alzoo de
kleur van het nederslag vuilwit of groenachtig te doen verschij-
nen. Filtreert men het boven verkregene praecipitaat van ijzer-
oxydule af, zoo gaat de oxydatie nog veel sneller voort cn onder
den invloed der lucht wordt het spoedig donkergroen , dan zwart
(ijzeroxydul-oxyde) cn eindelijk bruin (ijzeroxydehydraat.) Het
is , zoo als wij reeds vermeld hebben, eene voornamo eigenschap
vau het ijzeroxydule, dat het met groote begeerte nog meer zuur-
stof opneemt, eene eigenschap, die het, zoo als wij gezien Jiebben,
ook aan de zouten, waarin het bevat is, mededeelt.
Evenzoo verhoudt zich het zwarte nederslag van ijzeroxydul-
oxyde. Kookt men het eehter, eer, men filtreert, met dc vloei-
stof , zoo behoudt het dc zwarte kleur bij het droogen. In dezen
toestand wordt het onder den naam van zwart ijzeroxydule als
geneesmiddel gebruikt.
d. Froef. Overgiet men eene stukgeslagen galnoot met bran-
dewijn, zoo verkrijgt men na eenige dagen eene bruingeel gekleurde
vloeistof, die een zeer zamentrekkenden smaak heeft. In deze
zoogenoemde galnotentinctuur is een organisch zuur, looizuur, op-
gelost. Men giete een weinig van dezelve bij eene oplossing van
ijzervitriool, en evenzoo bij een mengsel van water eu zwavelzuur
ijzeroxyde. In de eerste vloeistof zal zieh een licht gekleurd
nederslag vormen, dat spoedig eene violette en daarna ccnc zwarte
kleur aanneemt; in de tweede echter zal terstond ccnc zwarte
kleuring en bij rustig staan een zwart nederslag ontstaan. Dit
nederslag is looizuur ijzeroxyde. Voegt men er gom of suiker bij,
waardoor de vloeistof dikker wordt en het nederslag slechts uiterst
langzaam op den bodem zinkt, zoo heeft men gewonen inkt. De
verbinding van het ijzeroxydule met het looizuur is niet zwart,
maar wordt het bij het staan aan de lucht, daar zich dan het
)xydule in oxyde verandert. Hieruit verklaart zich de bleeke kleur
ran den vcrschen inkt, cn het donkerder worden op het papier.