Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
270
Zicare metalen.
Dc redeu dezer Tcrkleuring is daarin gelegen, dat het salpe-
terzuur, terwijl het tot ijzeroxydule voor een gedeelte tot ijzer-
oxyde oxydeert, zelf in stikstofoxyde wordt veranderd, dat de
eigenschap bezit, om ijzervitriool in vasten staat of ook in op-
lossing oogenblikkelijk zeer donker te kleuren.
e. Troef. Men bereide 1) eene verdunde oplossing van ijzer-
vitriool , 2) een mengsel van 1 deel der zwavelzuur ijzcroxydc-
oplossing uit de vorige proef met 4 deelen water, en 3) ccn
mengsel van 1 en 2 en giete dan bij elke der drie vloeistoffen
salmiakgeest, tot dat zij duidelijk daarnaar rieken. Het gevolg
zal zijn :' in de
2.
oplossing van
ijzeroxyde:
een bruingeel
nederslag,
1.
oplossing van
ijzeroxydule:
een wit groenachtig
nederslag.
3.
oplossing van
ijzeroxydul-oxyde:
c'en zwart
nederslag,
IJzeroxydule-hydraat. Ijzeroxydehydraat. IJzeroxydul-oxjdc-
liydraat.
De ammonia is eene sterkere basis en verbindt zich met het
zwavelzuur: de ijzeroxyden moeten derhalve, daar zij, even als
bijna alle andere metaaloxyden in water onoplosbaar zijn, nedcr-
vallen. Treffen de metaaloxyden op het oogenblik, dat zij uit eene
verbinding afgescheiden
oplosbaar' ^"r
zamen, zoo verbinden zij
zieh gaarne met hetzelve
tot hydraten. Dit che-
oiioplosb. misch gebonden water is
de oorzaak, waarom de
langs den natten weg daar-
ojilosbaar gcsteldemetaaloxydendik-
wijls^ ec)ie andere kleur
hebben, dan de langs den
droogen weg (door gloci-
onoplüsb. jiiig:) verkregene. Verhit
men de hydraten, zoo
gaat het water weg en de oxyden verschijnen in hunne eigendom-
melijke kleuren. Regt duidelijk kan men deze kleursvcrandering
aan de gewone klinkers of bouwsteencn opmerken. Ongebrand zij u
zij geel , hetwelk door ijzeroxydehydraat veroorzaakt wordt; door
Feo, SOj- ^HO.NH -.SO,
NHj, HO . ■ ■■
HO - -fto.KO

FeaOs.SSOö;;
O^Hg.HOj ^ \
3H0- -^Fe^Og.sHG