Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
268
Ztcare metalen.
Pig. 142.
\
\
water zuurstof te ontnemen, laat zich afleiden, dat zij sterkere
ligchamen zijn, dau de metalen, die dit niet kunuen, en dit be-
sluit bevestigt zich ook inderdaad iu alle gevallen : de water-
ontledende metalen toonen eene veel grootere affiniteit tot zuur-
stof, zwavel, ehloor, enz., en hunne oxyden tot zuren, dan de
overige metalen en hunne oxyden. Wij herinneren hier nog een-
maal , dat in eene metaaloplossing nooit meer een metaal, maar
altijd een metaalzout bevat is (159).
Ijzervitriool of zwavelzuur ijzeroxydule (reO,SO,-f 6H0).
Het zout, dat zich steeds vormt, wanneer ijzer in verdund'
zwavelzuur wordt opgelost, is het bekende ijzervitriool,
om zijne blaauwgroene kleur ook groene vitriool ge-
naamd. Men bekomt het bij langzame verdamping der
ijzeroplossing gemakkelijk in scheeve rhombische zui-
len gekristalliseerd; deze kristallen bestaan voor bijna
de helft uit kristalwater.
Proef. Men losse 100 grein kopervitriool (175) in
2 lood water op en legge in de oplossing een stuk blank
geschuurd ijzer, dat vooraf gewogen is: de blaauwe
kleur van het vocht zal langzamerhand in groen over-
gaan , terwijl het ijzer zich met eene roode korst van
koper bedekt. Het sterkere ijzer onttrekt dc zuurstof
aan het koper en verbindt zieh met haar en met het
zwavelzuur. Men verkrijgt on-
geveer 32 grein koper , waar-
voor rijkelijk 28 grein ijzer
zijn opgelost: 32 verhoudt zich
nu tot 28 bijna als 396 (het
onoplosb. j^gq^iyj^igjjtgewigt van het ko-
per) tot 350 (het aequivalent-
gewigt van het ijzer): voor 1 aeq. koper is derhalve 1 aeq. ijzer
in de plaats getreden. De hier plaats hebbende werking wordt
metaalreduetie langs den natten weg genoemd. In de vloeistof
is nu geen koper meer opgelost, maar ijzer, en door afdamping
verkrijgt men daaruit kristallen van ijzervitriool. De onpas-
sende naam koperwater , waarmede men in het dagelijksehe leven
dikwijls het ijzervitriool aanduidt, verklaart zich hieruit van zelf.
285. Proeven, met ijzervitriool.
a. Proef. Men steUe eene oplossing van ijzervitriool eenen
tijd lang aan de lucht bloot: zij zal langzamerhand eene geelachtige

/^FcO.SO^
X / CaO, SO3 -Cll I
oplosbaar