Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
253
ligte metalen.
de vereeniging dezer twee zamengestelde atomen kalk cn koolzuur
ontstaat een nog meer zamengesteld atome koolzure kalk of krijt.
Koolstof.
Kooloxydegas.
Zuurstof.
Calcium.
Kalk.
Koolzure kalk
3) Deze kleine deeltjes, waaruit de massa van een ligehaam
bestaat, laten zich niet verder in nog kleinere verdeden. Een atoT)m
water kan niet verder verdeeld worden zonder in zijne elementaire
bestanddeelen te vervallen. Van daar de naam (atomos, ondeelbaar).
4) Zij zijn zoo klein, dat men ze zelfs door het sterkste ver-
grootglas niet kan zien, nog minder teUen. Hun werkelijk be-
staan kan derhalve door proeven of waarnemingen niet onmid-
dellijk bewezen worden.
5) Scheidt zich een vast ligehaam langzaam uit eene vloeistof
af, zoo hebben zijne atomen tijd, zieh volgens bepaalde rigtingen
aan elkander te leggen en wij krijgen regelmatige kristalvormen?
bij plotselinge vastwording heeft slechts eene onregelmatige op-
eenhooping der atomen plaats, en het ligehaam verschijnt amorph
(glasachtig of poedervormig).
6) De stelling der atomen tegenover elkander is veranderlijk.
Even als 4 kogeltjes zich in de volgende stellingen laten brengen.t
COX)
zoo kunnen ook de atomen nu op deze, dan op gene wijze naast
elkander liggen. Hierdoor wordt het verklaarbaar, waarom het-
zelfde ligehaam dikwijls in verschillende kristalvormen, derhalve
in meer dan éénen toestand (dimorph of polymorph) kan optreden.
De zwavel kristalliseert bij gewone temperatuur uit oplossingen
in octaëders; tot het smeltpunt verhit zijndej daarentegen in