Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Chemische verbindingzwetten^ 249
Verbinden zich van het eene gas twee of drie maten met ééne
maat van het andere, dan zal men het specifiek gewigt van het
eerste ook met 2 of 3 moeten vermenigvuldigen; b. v. bij het water ;
2 maten waterstof wegen 2 X 0,0691 = 0,1382
1 maat zuurstof weegt 3,1057.
1 acquiv. waterstof is 12,5
1 // zuurstof 100,
En wederom vinden wij:
0,1382 : 1,1057 = 12,5 : 100.
Daaruit volgt, dat men het specifiek gewigt van enkelvoudige
gassen ook uit hun aequivalent, cn omgekeerd, het aequivalent-
gewigt uit het specifiek gewigt door berekening kan aüeiden*
zoodra men weet, in welke maats- en acquivalent verhouding zij
zich met andere gasvormige elementen verbinden.
Doch men kan van bovenstaande wetten nog meer partij trek-
ken. Op eenvoudige wijze laat zich namelijk uit het specifiek ge-
wigt van enkelvoudige gassen het specifiek gewigt der verbinding,
die zij vormen, berekenen, indien men slechts dc verdigting, die
zij daarbij somtijds ondergaan, in aanmerking neemt.
B. v. bij het zoutzuur vinden :
1 maat chloorgas wegende 2,45 verbindt zich met
1 // waterstofgas n 0,0691 cn vormt
2 maten zoutzuurgas u 2,5191;
dus is —— = 1,2595 het gewigt van ééne maat, of het spo-
cifiek gewigt van zoutzuurgas.
Bij dc ammonia vinden wij:
3 maten waterstofgas wegende 0,2073 verbinden zich met
1 maat stikstofgas u 0,9674 en vormen
2 maten ammoniagas u 1,1747;
41747
derhalve drukt —r— = 0,5873 het specifiek gewigt van het ani-
«
moniagas uit.
Deze beide berekende cijfers zijn in overeenstemming met die,
welke men bij de onmiddellijke bepaling van de digtheid dezer
luchtsoorten heeft verkregen.
Icu en dc grootste zorg, volkomen juiste proeven kan nemen. Alle cyfers
in de schciliunde voorkomende drukken slechts benaderende waarden uit.