Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Chemische wrUndingmetten. 247
basis en de zure vau liet zuur verdwenen zijn, dan hebben zieh
van beide ligchamen juist de bepaalde hoeveelheden met elkander
vereeiMgd. Hoe groot deze hoeveelheid voor ieder ligchaam is,
bepaalt men gemakkelijk, door de aequivalenten hunner bestand-
deelen zamen te tellen.
Krijt is koolzure kalk.
De kalk bestaat uit: liet koolzuur bestaat uit;
1 aeq. calcium — 250 1 acq. koolstof = 75
1 aeq. zuurstof == 100 2 aeq. zuurstof = 200
CaO heeft dus het getal 350, CO. heeft dus het getal 275
d. i. in het krijt zijn steeds 250 deelen kalk met 275 deelen kool-
zuur verbonden cn deze hoeveelheden moet men aanwenden, wan-
neer men krijt kunstmatig uit dezelfde bestanddeelen wil zameu
stellen. Krijt verkrijgt dus het getal 625.
Wil men krijt door engelseh zwavelzuur in gips veranderen ^
zoo moet men eerst het getal voor het engelseh zwavelzuur zoe-
ken. Gewoonlijk is in hetzelve 1 acq. watervrij zwavelzuur met
1 acq. water vercenigd.
Zwavelzuur bestaat uit: ' water bestaat uit:
• 1 aeq. zwavel = 200 " 1 aeq. waterstof 12,5
3 acq. zuurstof = 300 1 aeq. zuurstof = 100
SO, heeft dus het getal 500 HO heeft dus het getal 112,5.
Het engelseh zwavelzuur bekomt alzoo het getal 612j. Deze hoe-
veelheid is juist voldoende, om 625 lood krijt geheel in gips te
veranderen. Het koolzuur, dat daarbij ontwijkt, bedraagt 275 lood.
Gips verbindt zich altijd met 2 aeq. .kristalwater, zijne be-
standdeelen zijn alzoo:
1 aeq. CaO = 350
1 acq. SO, = 500
2 aeq. HO = 225
Acq. getal voor het gekrist, gips 1075 = CaO,SOj-}-2HO.
Verhit men hetzelve, zoo gaat het water weg, en er blijft
over voor het gebrande of watervrije gips het getal 850. Gelijk
men ziet, gaat ook het water slechts in bepaalde hoeveelheden
chemische verbindingen met bases, zuren eu zouten aan.
Voor dat men deze eerst sedert 50 jaar ontdekte wetten kende,
kon men slechts door vermoeijende onderzoekingen vinden, hoe
veel men van een ligchaam nemen moest, om het met cea ander