Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Cltemkch« verhindiugsiccltett.
345
uit krijt of uit schelpen daarstelle; het zwavelzuur bevat steeds
op 200 lood zwavel 300 lood zuurstof, hetzij men het volgens
de Nordhauser methode door destillatie van ijzervitriool, of vol-
gens de engelsche door verbranding van zwavel daargesteld heeft.
269. Door de naauwkeurigste proeven heeft men ook bij al
de overige elementen gevonden, hoeveel lood van dezelve zich met
100 lood zuurstof verbinden. Daar de gevondene getallen, zoo
als later blijken zal, voor de scheikunde van het hoogste belang
zijn, zoo laten wij hier die van de meest bekende elementen volgen:
100 lood zuurstof = O kunnen zieh verbinden met:
12' lood waterstof of H. 350 lood ijzer of Fe.
175 * stikstof » N. 346 // mangaan ff Mn.
75 U' koolstof ,, C. 369 // kobalt Co.
200 It zwavel u S. 369 // nikkel ff- Ni.
400 u phoshor u P. 412 // zink // Zn.
443 H chloor // Cl. 735 * tin » Sn.
1485 // jodium u J. 1294 // lood ff Pb.
325 ä cyan u Cy.. 887 H bismuth ff Bi.
277 H silicium » Si. . 396 ff koper Cu.
488 n potassium u K. 1250 ff kwik " Hg.
291 u sodium u Na. 1350 U zilver ff Ag.
225 K ammonium// NH,. 1233 ff platina » Pt.
250 a calcium * Ca. 1243 ff goud ff Au.
856 u barium n Ba. 328 ff ehromium Cr.
158 n magnesium// Mg. 940 ff arsenicum ff As.
171 u aluminium» Al. 1613 ff antimonium ^ Sb.
Men heeft deze getallen verbindingsgewigten genoemd, omdat
zij ons het gewigt aangeven van de hoeveelheid, waarin zich een
element met 100 gewigtsdeelen zuurstof verbinden kan. Willen
wij weten, hoe de potasch of het kwikzilveroxyde zamengesteld
is, zoo behoeven wij slechts in de tabel na te zien cn wij vin-
den , dat in de potasch 488 gewigtsdeelen potassium met 100 dee-
len zuurstof, en in het kwikzilveroxyde 1250 gewigtsdeelen kwik-
zilver met 100 deelen zuurstof verbonden zijn.
Dc elementen met kleine verbindingsgewigten moeten derhalve
als zeer sterke chemische ligehamen beschouwd worden, die met
groote verbindingsgewigten als zwakte. Potassium b. v. is maal
sterker dan kwikzilver, daar 488 lood daarvan even zooveel ver-