Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii-l Ligte metalen.
266. Berry Ilium, Yttrium, Zirconium, Thorium en de eerst
onlangs ontdekte Erbium , Therbium en Norium zijn zeer zelden
voorkomende elementen, wier verbindingen met zuurstof wit, on-
oplosbaar en even als de aluinaarde, aarden zijn ; zij heeten beryl-
aarde, ytteraarde, zircouaarde enz.
oveezigt over de aasden (aluinaarde, enz.).
1) De aarden zijn verbindingen der aardmetalen met zuurstof.
2) Zij zijn in water geheel onoplosbaar.
3) Zij verbinden zich niet met koolzuur.
4) De gewigtigste dezer aarden is de aluinaarde, die met kie-
zelzuur verbonden (klei, leem), een hoofdbestanddeel der tuin-
aarde en van vele rotssoorten uitmaakt.
5) De aluinaarde is eene veel zwakkere basis dan de alkaliën
en de alkalische aarden.
6) Zwakkere bases kunnen zieh menigmaal met sterkere bases
verbinden , alsof zij zuren waren.
7) Vele ligchamen kunnen in chemische verbindingen voor
elkander in de plaats gesteld worden, zonder dat de kristalvorm
verandert (isomorphe ligchamen).
8) Neutrale zouten zijn zouten, waarin op ieder acq. zuurstof
der basis, 1 aeq. zuur bevat is.
9) Vele neutrale zouten kunnen zich nog met een of meer
aequivalenten zuur verbinden. Zulke verbindingen heeten zure
zouten.
10) Evenzoo zijn er ook verbindingen van neutrale zouten met
nog een of meer acq. basis, en deze noemt men basische
zout«n.
11) Wanneer twee verschillende zouten zich chemisch met el-
kander verbinden, zoo bekomt men dubbelzouten.
overzigt me tot kieetoe beschouwde (ligte) meialen.
1) De metalen der alkaliën, aardalkaUën en aarden worden
gezamenlijk ligte metalen genoemd, omdat zij specifiek ligter zijn
dan de overige metalen.
2) Zij komen nooit als zuivere metalen (gedegen) voor, ook niet