Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Aluminium.
239
iu Iiect -water eu langzame en rustige bekoeling bekomt men
daaruit den gekristalliseerden aluin in schoone 4zijdige dubbele-
pyramiden (octaëders).
De aluin bestaat, zoo als men ziet, uit eene verbinding van
twee verschillende zouten en is dus een dubbelzout. De beide
zouten, zwavelzure potaseh en
zwavelzure aluinaarde hebben
zich chemisch met elkander ver-
eenigd , want er is een nieuw
ligehaam, met nieuwe eigen-
schappen uit ontstaan : zij heb-
ben zich chemisch met elkander
vereenigd, want van beide zou-
ten zijn slechls bepaalde hoe-
veelheden in de verbinding ge-
treden , namelijk op 1 lood zwa-
velzure potaseh ongeveer 2 lood
zwavelzure aluinaarde, of op 1 acq. K0,S03 1 aeq.
De aluin is in koud water moeijelijk, in heet gemakkelijk oplos-
baar reageert zuur en heeft, even als alle aluinaardczoutcn, een
zamentrekkenden smaak.
262. Proeven met aluin.
a) Proef. Men verhitte een klein aluinkristal voor de blaas-
buis ; het smelt, onder sterk schuimen , tot eene zwamachtige,
witte massa (gebrande aluin); het schuimen wordt veroorzaakt door
het verdampende kristalwater, hetgeen bijna de helft van het
gewigt yan den aluin uitmaakt.
b) Door koolzure soda wordt uit den aluin , even als uit de
zwavelzure aluinaarde, aluinaardehydraat nedergeslagen.
e) Proef. Men koke 1 lood fernambuc-hout met 12 lood water
4 uur lang en losse dan in het geelroode aftreksel nog 1 lood aluin
op: de roode kleur wordt daardoor ongemeen verlevendigd. Men
giete er nu zoolang eene oplossing van koolzure potaseh of soda
bij, als er nog een nederslag ontstaat. Het nederslag is schoon
rood en geeft, gedroogd zijnde, dezelfde kleur, die in den handel
onder den naam van kogel- of Weenerlak voorkomt. Op deze
wijze maakt men uit andere gekleurde houtsoorten gekleurde ne-
derslagen. Deze soort van verwen voeren gewoonlijk den naam
van lakverwen. Men ziet hieruit de groote affiniteit, die de aluin-
aarde tot de kleurstoffen heeft. Bijna alle kleuren van het plan-