Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Magneüiim.
229
uaalden. Deze oulstaau daardoor, dat men de oplossing meer
dan noodig k indampt, en gedurende het bekoelen omroert; er
heeft dan eene gestoorde kristallisatie plaats.
Witte of koolzure magnesia.
250. Proef. 1 lood bitterzout wordt in 8 lood koud water
130. opgelost en hierbij zoo lang eene oplossing
van koolzure soda gevoegd, als er nog een
nederslag ontstaat. Dit nederslag is kool-
zure magnesia en in de oplossing bevindt
zich zwavelzure soda; bitterzout en kool-
zure soda hebben derhalve hunne bestand-
deden wederkeerig uitgewisseld. De melk-
achtige vloeistof wordt nu tot het kookpunt
verhit en dan op een filtrum gegoten , het
nederslag uitgewasschen en gedroogd ; het
is de bekende ligte, witte magnesia der
apotheken. Gedurende het koken ontwijkt
een weinig koolzuur. Koolzure magnesia
bevindt zich ook in vele marmer- en kalksteencn, welke men dan
Dolomiten noemt.
Magnesia (magnesiumoxyde, talkaarde of bitteraarde) (MgO).
Gloeit men de witte magnesia, zoo verliest zij, even als het
krijt, het koolzuur, en te gelijk het water, waarmede zij chemisch
verbonden is en er blijft een los en buitengewoon ligt poeder
terug, hetwelk men gewoonlijk gebrande magnesia noemt. Het is
bijna geheel onoplosbaar in water en bestaat uit een metaal mag-
nesium en zuurstof.
Chloormagnesium of zoutzure magnesia (MgCl of MgO.GlH).
251. Proef. Men losse een weinig witte magnesia in zoutzuur
op; het koolzuur ontwijkt en in de vloeistof bevindt zich chloor-
magnesium opgelost. Dit zout bevindt zich steeds daar, waar
keukenzout voorkomt, en blijft, daar het gemakkelijk oplosbaar
en hygroscopisch is, bij het afdampen der zoutbronnen en van
het zeewater in de moederloog achter. Zoo kan men uit deze bron-
nen ook bitterzout gewinnen, door het chloormagnesium in zwa-
velzure magnesia te veranderen. De bittere smaak van het zee-
water wordt ook door dit zout veroorzaakt.
Proef. Bij een glas water voege men slechts weinige droppels
van de vloeistof der vorige proef , voege er dan opgeloste phos-
phorzure soda en een weinig ammonia bij, en r.. ere met een glazcu