Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii-l
Ligte metalen.
in aanraking blijven (207). Zeer dikwijls vormt zieh dit zout
aan den kalk der muren op plaatsen , waar nrineuse vloeistoffen
of ammoniadampen voorhanden zijn, b. v. in veestallen. De kalk
verliest daardoor zijne vastheid en brokkelt af, vooral dan , wan-
neer de regen den gemakkelijk oplosbaren salpeterzuren kalk er
af wascht. In het dagelijksehe leven noemt men dit het uitslaan
der muren.
Chloorkalk of onderchlorigzure kalk (Ca0,C10-t-CaCl).
244. Proef. 1 lood gebluschte kalk wordt met 12 lood water
aangemengd en in de gevormde kalkmelk leidt men, onder me-
nigvuldig omroeren, chloor (uit 4 lood zoutzuur en 1 lood bruin-
steen). De vloeistof, die na eenigen tijd helder wordt, is eene
oplossing van onderchlorigzuren kalk en moet, tegen lucht en
licht beschut, bewaard worden. Zoo het schijnt, vereenigt zich
het chloor onmiddellijk met den kalk; dit is echter niet moge-
lijk , daar in den regel enkelvoudige ligchamen zich niet met
zamengestelde verbinden. De werking is de volgende: de helft
kalk laat de zuurstof los en wordt' calcium, hetwelk, als enkel-
voudig ligchaam, zich met chloor verbindt, terwijl de vrij ge-
worden zuurstof zich met het overige chloor vereenigt tot onder-
chlorigzuur, hetwelk als een zamengestcld ligchaam, zich nu met
de andere helft kalk verbinden kan. Er vormt zich alzoo een
haloïdezout, chloorcalcium , en
een zuurstofzout, onderchlorig-
zure kalk. De laatste is het
werkzame bestanddeel, het blec-
kende inden chloorkalk, en het
chloorcalcium is sleelits als een
onnoodige ballast te beschouwen.
De naam chloorkalk is derhalve ook niet doelmatig, maar heeft,
even als zoo vele anderen, reeds in het dagelijksehe leven het
burgerregt verkregen, en kan dus niet meer door een andereu
vervangen worden. Men vergete slechts niet, dat chloorkalk
geheel iets anders is als chloorcalcium.
Door chloorkalk bleekt men tenenwoordig linnen, katoen, pa-
pier enz. in zoo vele dagen, als anders weken, ja maanden,
daarenboven wordt dit zout tegenwoordig algemeen in plaats van
vrij chloor ter verdrijving van smetstoifen enz. aangewend , zoo-
dat het in de chemische fabrieken in verbazende hoeveelheden
bereidt wordt. Dc bereiding in liet groot komt met dc zoo cvcu
bleekt