Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Calcium.
m
cn dat wij gewoon zijn als drinkwater te gebruiken, is bijna
overal met eene aanzienlijke hoeveelheid koolzuren kalk bedeeld,
die daarin door koolzuur opgelost wordt gehouden. Het zijn der-
halve zeer harde wateren en zij kunnen niet tot het toebereiden
van spijzen gebruikt worden. het koken wordt die koolzure
kalk afgezet (ketelsteen) maar ook wanneer het water eenigen tijd
met de lucht in aanraking blijft, zet zieh spoedig een bezinksel
van koolzuren kalk af, dat zich in onze karaffen als een aanslag
aan het glas vastzet. Door spoeling met sterken azijn kan men
dit aanslag gemakkelijk wegnemen.
Bijtende of gebrande kalk (Calciumoxyde , CaO).
238. Froef. jVIeu legge een stukje krijt op kool eu verhitte
liet voor de blaasbuis zoo sterk, dat het eenige minuten lang
levendig gloeit. Het zal nu veel ligter geworden zijn, dan vroe-
ger , niet meer afgeven en niet meer met zuren opbruisen: door
het gloeijen heeft het zijn koolzuur verloren. Men noemt het
gebrauden kalk. Wordt een weinig daarvan op vochtig rood lak-
moespapier gelegd, zoo veroorzaakt het eene blaauwe vlek, het
reageert dus basisch, hetgeen krijt niet doet.
Om groote lioeveellieden krijt of kalksteen te branden, gebruikt
men ovens van nevensgaanden vorm.
a is de opening voor de stookplaats met
den rooster, waarop turf of steenkolen
verbrand worden, h de opening voor
den toevoer van lueht, en de asch-
bak. Even als bij den vlamoven bereikt
ook hier slechts de vlam de schacht vau
den oven, die met kalksteencn gevuld
is , en de kalk kan alzoo niet door dc
asch van het brandmateriaal verontrei-
nigd worden. Gewoonlijk heeft een
oven meer zulke stookplaatsen. Door
___en ƒ haalt men er den reeds gebran-
mmt I nr I je^ i^alk uit, terwijl er van boven steeds
weder nieuwe hoeveelheden koolzure kalk in geworpen worden.
Ziüke ovens kunnen jaren lang zonder ophouden aan den gang
gehouden worden.
Bij ons te lande worden veelal schelpen tot het bereiden van
bijtenden kalk aangewend, en men gebruikt daartoe groote kegel-
vormige ovens , die van boven open zijn , en waann van ouderen