Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
21G lAyie meialen.
dcsnicttcgcnslaande lioudea vele seheikimdigen Let cr voor, dat
er werkelijk een zoodanig yoorLanden is, bestaande uit 1 aeq.
stikstof en 4 aeq. waterstof (XH,). Zij Lebben Let ammonium
genoemd, en beschouwen dus de waterLoudende ammonia (NH,-f
HO) als ammoniumosyde (NHj,0) de zoutzure ammonia (NH^-i-
HCl) als cLloorammonium (NH^Cl) enz., Letwelk geheel op het-
zelfde neêr komt, daar de zamenstelling dezer ligchamen niet
verandert, hetzij men zich de waterstof als tot het water, of tot
het zoutzuur bchoorende, of met de ammonia verbonden denke.
Eene verbinding van 1 aeq. stikstof met 2 aeq. waterstof (NH,)
heeft men amid genoemd,
LITHIUM.
Als ccnc zeldzaamheid komt in sommige steensoorten en mine-
rale wateren ccnc basis voor , die zeer naar potasch gelijkt en
den naam lithia of lithiumosyde bekomen heeft. Vele lithiazou-
ten geven aan dc olie- of wijngeestvlam eene purperroode kleur.
OVERZIST VAN DE ALKALIËN.
(Potasch, soda en ammonia).
1) Potassium en sodium hebben onder alle ligchamen de groot-
ste afüniteit tot zuurstof; zij drijven op het water en ontleden
het met groote hevigheid,
2) Hunne oxyden zijn de sterkste bases. Potassiumoxyde
wordt gewoonlijk potaseh of bijtende potasch, sodiumoxyde soda
of bijtende soda genoemd. Hiertoe moet ook de ammonia (bijtende
ammonia) gerekend worden. •
3) Men noemt deze drie gewoonlijk alkaliën, ook bijtende
alkaliën. Vroeger noemde men de potasch plantaardig loogzout,
dc soda metaalaardig loogzout, de ammonia vlugtig loogzout.
4) De alkaliën zijn gemakkelijk in water oplosbaar, smaken
scherp loogaehtig en werken sterk bijtend (kaustiek) op plant-
aardige en dierlijke stoffen.
5) De alkaliën hebben zeer groote verwantschap tot koolzuur.
Bij vrije toetreding der lucht trekkeu zij het begeerig aan en
worden tot koolzure alkaliën.
6) Uit de koolzure alkaliën laat zich het koolzuur door gloei-
jing niet verdrijven, het ontwijkt echter onder opbruising bij toe-
voeging van de meeste andere zuren.