Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii-l
Ligte metalen.
Tluglig
niet
ïlugtig
zure ammonia wordt. Men ge-
bruikt dit zout dikwijls in plaats
van gist in gebakken, om ze te
doen rijzen : het ontwijkt in de
hitte uit het deeg en maakt dit
opgeblazen en los.
Andere ammoniazouten laten zich zeer gemakkelijk uit koolzure
ammonia daarstellen, door het koolzuur door zwavelzuur, salpe-
terzuur, azijnzuur enz. te verdrijven.
233. Ammonia uit rottende stotfen. Eene vorming van ammo-
nia moet hier nog vermeld worden , die overal plaats heeft, waar
men organische stoffen aantreft, namelijk door rotting. Uit alle
plantaardige en dierlijke ligehamen , die stikstof bevatten, ont-
wikkelt zich , wanneer zij verrotten , koolzure ammonia , en van
daar de prikkelende reuk in paardenstallen en bij mistvaalten,
dien ieder zeker wel eens bemerkt heeft. Plaatst men op zulk
eene plaatseenen schotel met zoutzuur, zoo verdwijnt de reuk,
en het zoutzuur wordt langzamerhand salmiak; men heeft alzoo
in het zoutzuur een eenvoudig en goedkoop middel, om de lucht
op dergelijke plaatsen te reinigen. Rottende urine bevat zooveel
ammonia, dat meu haar iu plaats van zeepwater tot het wasschen
van wol, ja zelfs tot het bereiden van salmiak aanwendt.
234. Beschouwt men opmerkzaam deze en de vroeger opgege-
vene eigenschappen der dierlijke stoffen, zoo moet het verwonde-
ring baren, hoe buitengemeen de verwantschap der daarin bevatte
stikstof tot andere -elementen afwisselt.
Dc stikstof der dierlijke stoffen verbindt zich :
Met waterstof tot ammonia bij gewone temperatuur (rotting).
Met zuurstof tot salpeterzuur bij gewone temperatuur cn aan-
wezigheid eener sterke basis (in de salpeterhutten).
Met waterstof tot ammonia in de hitte , bij afsluiting der lucht
(drooge destillatie).
Met koolstof tot cyan in de hitte, bij afsluiting der lucht en
aanwezigheid eener sterke, watervrije basis.
Met waterstof tot ammonia in de hitte, bij afsluiting der lucht
en aanwezigheid eener watcrhoadende basis.
De stikstof ontwijkt echter onverbonden in sterke hitte, bij
vrije toetreding der lueht.
235. De ammoniazouten zijn voortreffelijke bemestingsmiddeleu
voor onze velden , zij maken het hoofdzakelijk werkende bestand-