Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ammonia.
213
in houdt. Plaatst men nu een met 2 lood water gevuld glas
onder de buis, zoodat deze den bodem bijna bereikt, zoo wordt
het gas opgelost, en men verkrijgt ammoniawater (geest of spi-
ritus van salmiak). Eene maat water kan meer dan 600 maten
ammoniagas oplossen. Daar er bij gevolg veel latente warmte
vrij komen moet, zoo plaatst men het glas in koud water. In
de kurk van de kolf moet men eene tweede aan beide zijden
opene buis steken, om het temgstijgen van het water te verhin-
deren, wanneer de gasontwikkeling toevallig zwakker mögt wor-
den. Deze buis moet tot op den bodem der kolf gaan, daar er
anders gas door zou ontwijken.
De salmiakgeest is ligter dan water en wel des te ligter, hoe
meer ammoniagas er in bevat is. Zijne gewigtigste eigenschappen
zijn reeds uit het voorgaande bekend. Om de bijtende eigen-
schappen wordt dezelve ook dikwijls bijtende of kaustieke ammo-
nia genoemd.
231. Zwavelwaterstof-ammonia.
Proef. Men ontwikkele , zoo als 132 aangegeven is, zwavel-
waterstofgas, maar leide het in plaats van in water, in salmiak-
geest , zoo lang het gas nog opgenomen wordt. De verkregene
vloeistof moet in goed gesloten flesehjes bewaard worden, daar
zij in aanraking met de lueht ontleed wordt en eene gele kleur
aanneemt. Zij is eene der gewigtigste reagentiën , om de metalen
te onderkennen, zoo als later uitvoerig getoond zal worden.
Koolzure ammonia (CO,,NH,,IIO).
232. Van de onzuivere koolzure ammonia is reeds gesproken:
de zuivere bereidt men zich uit salmiak cn krijt door sublimatie.
Proef. In een bekerglas met eenen dunnen bodem brenge men
Eig. 124. mengsel vau 1 lood krijt en i lood salmiak,
plaatse het in een zandbad en verhitte dit door eene
lamp. Zoodra zich prikkelende dampen vertoonen,
plaatst men er een iets grooter glas over heen, waarin
de dampen zich weldra tot eene witte zoutmassa
verdigten.
Er ontstaat door dubbele keurverwantschap vlug-
tige koolzure ammonia, die gesublimeerd wordt, en
ehloorealcium, hetwelk, niet vlugtig zijnde, terug
blijft. De koolzure ammonia is eene witte, sterk naar
ammonia riekende massa, die aan dc lucht langza-
merhand nog meer koolzuur aantrekt en dubbel kool-