Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Aéimonia,
■2m
buisje, dat met eeue gebogene glazen buis voorzien is (fig. 25) ver-
hit. AVanneer de dampkringslucht ontweken is, vangt men het zich
ontwikkelende gas in een ander glaasje op ; het laat zich door een
brandenden zwavelstok ontvlammen, het is waterstofgas. Dit komt
uit het water van het potascli-
I vlugtig hydraat, terwijl deszelfs zuur-
stof zich met het ijzer verbindt,
onoplosb, ï'c potaseh dient slechts, om
het water sterker te kunnen
Ioplosbaar verhitten; water alleen laat
zich slechts tot lOO^ verhitten.
Proef. 2) 40 grein ijzervijlsel en 2 grein salpeter worden
op dezelfde wijze verhit; men verkrijgt dan eene gassoort, waarin
een brandende zwavelstok uit-
I vlugtig dooft, de bekende stikstof.
Het salpeterzuur verhoudt
lloplosbaar ^^^^ ^^^ ^^^ water, het
ijzer onttrekt aan hetzelve de
lltnoplosb. iiiiurstof, en het tweede be-
standdeel, de stikstof, wordt
daardoor in vrijheid gesteld.
Proef 3) Men vereenige de beide vorige proeven tot ééne,
men verhitte namentlijk 80 grein ijzervijlsel te gelijk met 2 grein
potaschhydraat en 2 grein salpeter, cn wel ineen open reageer-
buisje: er ontwikkelt zich nu
noch waterstof, noch stikstof,
maar eene verbinding van bei-
den , een gas van ecnen prik-
kelenden reuk, gelijk aan
dien van salammoniakgecst.
Een in het glaasje gehouden
reepje vochtig rood reageerpa-
pier wordt blaauw, de nieuwe gassoort heeft dus basische
eigenschappen. Wij noemen haar ammonia; zij is, gelijk men ziet,
eene chemische verbinding van waterstof en stikstof. Deze beide
ligchamen vereenigen zich echter slechts dan met elkander, wan-
neer zij op het oogenblik, dat zij uit eene andere verbinding vrij
gemaakt worden (iu statu nascenti) te zamen komen; komen zij
eerst later te zamen, wanneer zij reeds gasvormig geworden zijn,
zoo heeft cr geene verccniging plaats.
14