Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sodium, 203
222. Onttrekt men aan de soda de zuui'stof, zoo verkrijgt men
sodiummetaal. Dit metaal wordt even als het potassium bereid,
heeft met hetzelve ook de grootste overeenkomst, maar het werkt
niet zoo hevig op andere ligehamen, b. v. op water. Op koud
water oxydeert het zich zonder vlam, maar op heet brandt dc
ontwijkende waterstof met eene gele vlam.
Wij zijn nu van het meest verbreide sodiumzout tot het enkel-
voudige sodium in die volgorde opgeklommen, welke men volgen
moet, wanneer men zich deze ligehamen bereiden wil. Een vlug-
tig overzigt moge dezelve nog eens in het geheugen terug roe-
pen: uit keukenzout of chloorsodium wordt zwavelzure soda,
daaruit zwavelsodium bereid , daaruit koolzure soda, dan soda en
eindelijk sodium.
Van de overige zouten, welke de soda met zuren vormt, moe-
ten nog de volgende vermeld worden: •
Phosphorzure soda (2NaO,PO HO+SfflO).
233. Froef. Men neutralisere 1 lood in water opgelost soda
met uit beenderen bereid phosphorzuur, en verdampe de gefil-
treerde vloeistof, tot zieh een zoutlaagje vertoont; bij bekoeling
zullen zieh doorschijnende kristallen afzetten, die meer dan de
helft kristalwater bevatten, gemakkelijk venveeren en met zilver-
oplossing een geel nederslag geven.
Proef. Van de verkregene phosphorzure soda late men eenige
kristallen op eene warme plaats verweeren cn verhitte ze daarna
Eig 110 ^^ ^^^ porceleinen schaaltje tot de gloei-
hitte. Na het bekoelen wordt de gegloeide
massa in water opgelost en de oplossing ver-
dampt : men verknjgt dan een zout, dat
veel minder kristalwater bevat, niet meer
verweert en met zilveroplossing een wit ne-
derslag geeft; het heeft den naam van para-
phosphorzure soda gekregen. Men ziet uit
dit voorbeeld, hoe de verwantschap vaneen zout tot water door
gloeijing verzwakt kan worden, eu hoe de eigenschappen van eeu
zout verschillend kunnen zijn, naarmate het meer of minder che-
misch verbonden water bevat.
Salpeterzure soda (NaO,NOJ.
224. Proef. 1 lood koolzure soda wordt in een weinig heet
water opgelost en met salpeterzuur geneutraliseerd; na het afdam-
pen scheiden zich kristallen af,, die den vorm hebben van een