Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Aluminium. 197
water oplost, de vloeistof filtreert en nu door verdamping het
zout cr weder uit afzondert. Naarmate de afzetting van het zout
snel of langzaam gesclüedt, verkrijgt men zoogenaamd fijn of
grof zout (kaaszout).
Ons gewone keukenzout, zoowel het grove als het fijne, zijn
ver van zuiver ehloorsodium te zijn. Gemiddeld bevat het 6 a 7
procent water en 1 a If procent vreemde zouten. Aan deze
laatste is het vooral zijne welbekende eigenschap verschuldigd,
om op vochtige plaatsen nat te worden, daar sommige dier
vreemde zouten gemakkelijk vervloeijen.
217. Kleine hoeveelheden keukenzout bevinden zieh in bijna
elk bronwater, in iederen bodem, in elke plant. Zouden wij
deze algemeene verspreiding van het keukenzout voor toeval hou-
den? In het geheel niet. Dit juist is het groote nut, dat uit de
beoefening der natuurwetenschappen voor den geest ontspruit, dat
wij in de bewonderenswaardige inrigtingen der natuur niet het
spel des toevals , maar het bestuur eener eeuwige Wijsheid leeren
erkennen. Wij vinden het keukenzout overal in de natuur, om
dat het voor het leven van dieren en planten onontbeerlijk is.
Zonder keukenzout heeft cr geene volkomene spijsvertering in
onze maag plaats : wij beschouwen het derhalve met rcgt als een
algemeen kruidingsmiddel onzer spijzen. De dieren vinden het in
het vleeseh en in de planten, waarmede zij zich voeden. De
planten ontvangen het uit den bodem en door den regen, en het is
algemeen bekend , dat wij door mestzout, hetgeen onzuiver keu-
kenzout is, de vruchtbaarheid onzer velden vermeerderen kunnen.
Ook tot het bewaren van dierlijke en plantaardige stoffen wordt
het keukenzout zeer veel aangewend, daar het de eigenschap
heeft van de chemische ontledingen, welke wij verrotting of ont-
binding noemen, te vertragen. Vleeseh en haringen worden in-
gezoiit, het timmerhout wordt duurzamer, wanneer men het met
sterk zoutwater laat doortrekken.
Glauberzout of zwavelzure soda (Na0,s0,-t-10110).
218. Gelijk men de meeste potasehzouten, potaschhydraat en
potassium uit de gewone potasch daarstelt, zoo ' bereidt men de
meeste sodazouten, sodahydraat en sodium uit het keukenzout.
Men moet hierbij echter dikwijls omwegen inslaan, daar het chloor
zich niet zoo gemakkelijk van het sodium laat verwijderen , als
het koolzuur van de potasch. Eerst verandert men altijd het
ehloorsodium iu zwavelzure soda. Dit zout is reeds uit het voor-