Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
192
Tj'igte metalen.
\
Eig. 113. ^^^^^ ^^^ S^en wijnsteenzuur, doch zuringzuur of
oxalzuur. Op plaatsen, waar de zuring veel voorkomt,
perst men het sap. derzelve uit en verkrijgt door afdam
pen en omkristalKseren het zout in witte, moeijelijk
oplosbare kristallen. Van dit zout is reeds in 197 mel-
ding gemaakt: men gebruikt het algemeen in het da-
gelijksche leven, om inktvlekken uit kleederen te
verwijderen-
213. Zwavellever of zwavelpotasium.
Proef. Men brenge ' een mengsel van 1 drachme
zwavel en 3 drachmen drooge koolzure potasch in een
ijzeren lepeltje, bedekke dit en verhitte het, tot het
opbruisen ophoudt en de massa rustig vloeit. De gesmolten massa
heeft üc kleur van lever en daarom heeft men haar den naam
van zwavellever gegeven: zij wordt op eenen steen uitgegoten
en in geval zij ontvlamt, met een potje bedekt, tot dat zij we-
der uitgedoofd is. Ligt zij eenigen tijd aan de lucht, zoo wordt
zij groenachtig en vochtig , en ontwikkelt eenen reuk naar rot-
tende eijeren. De enkelvoudige zwavel kan zich niet direct met
de zamengestelde koolzure potasch verbinden, maar wel wanneer
deze het koolzaur en de zuurstof afgeeft. Dit heeft plaats. Het
koolzuur ontwijkt onder opbruising, de zuurstof verbindt zich met
^ der zwavel tot onderzwaveligzuur, dat met een deel der niet
ontlede potasch tot onderzwaveligzure potasch te zamen treedt.
De zwavellever is derhalve een mengsel van zwavelpotassium en
onderzwaveligzure potasch.
Proef. In een reageerbuisje worden eenige stukjes zwavellever
met water overgoten, men ver-
krijgt eene geelgroene oplos-
sing. Droppelt men hierbij
verdund zwavelzuur , zoo ont-
staat er eene sterke ontwikke-
ling van zwavelwaterstofgas
en de vloeistof wordt melk-
achtig, daar zich ^ der zwa-
vel afscheidt. Hierbij heeft wa-
terontleding plaats; de zuur-
stof van het water maakt het potassium tot potasch, welke zich
met het zwavelzuur vereenigt, de waterstof echter ontwijkt met
^ der zwavel als zwavelwaterstofgas. Evenzoo, doch veel lang-
vlugtig
oplosbaar
onoplosb.