Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Potassiim. 191
neer de suiker door gisting tot wijngeest, d, i. wanneer de most
pj 2J3 tot wijn overgegaan is. Uit den wijn zet
zich na de gisting het grootste gedeelte van
den wijnsteen als eene steenachtige , graauwe
of roode korst af (ruwe wijnsteen). Wordt
deze van de aanhangende kleurstof door
omkristallisatie gereinigd, zoo verkrijgt men
een wit zout (gezuiverde wijnsteen). Het
poeder daarvan is onder den naam van cre-
mor tartari genoeg bekend. De wijnsteen is zeer moeijelijk in
water oplosbaar. Dat hij bij verhitting tot koolzure potasch over-
gaat , is reeds bij het wijnsteenzuur aangegeven. De zuivere kool-
zure potasch stelt men zich gewoonlijk uit wijnsteen daar.
Neutrale wijnsteenzure potasch (KO,ï). Om dit zout te berei-
den losse men 1 lood zuivere koolzure potasch in 5 lood water op,
voege er 3 lood gczuiverden wijnsteen bij en late het mengsel,
onder veelvuldig omroeren, eenen dag op eene warme plaats staan.
De gefiltreerde vloeistof geeft, na genoegzame verdamping, zuil-
vormige kristallen, of, bij het tot het drooge uitdampen, een wit
zoutpocder. Dit zout is zeer gemakkelijk oplosbaar, maar even-
zeer ligt ontleedbaar door andere, zelfs zwakke zuren. Men menge
eene oplossing van hetzelve met azijn, er valt een wit poeder,
cremor tartari, neder. Het tweede aequivalent basis wordt na-
melijk door andere zuren ligt weggenomen en daardoor vormt
zich weder het moeijelijk oplosbare zure zout.
Gelijk in de vorige proef het tweede aeq. van het zuur door
potasch geneutraliseerd werd, zoo kan men het ook door andere
bases neutraliseren. Men verkrijgt op deze wijze dubbelzouten,
waarvan sommige als gewigtige geneesmiddelen gebruikt worden.
Wijnsteenzure potasch -t- wijnsteenzuur water ^ wijnsteen,
// * -f » soda = soda-wijnsteen,
» » » ammonia = ammonia-wijn-
steen ,
' u \ u ijzeroxyde^ijzer-wijnsteen,
ü » antimoniumoxyde — anti-
moniumwijnsteen (braak-
wijnsteen).
212. Zuringzout of dubbel oxalzure potasch (K0,2G,0, -f 3H0).
De bladeren der zuring hebben ook een zuren smaak: zij bevat-
ten dit zure zout; de basis van hetzelve is insgelijks potasch.