Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii-l
Ligte metalen.
f) Verwarmt men ehloorzure potaseh met zoutzuur , zoo ont-
wijkt er chloor. Dit komt echter niet uit de ehloorzure potaseh,
maar uit het zoutzuur , hetwelk door de zuurstof van het chloor-
zuur (even als door de zuurstof van den bruinsteen of het salpe-
terzuur) van zijne waterstof beroofd wordt.
Om ehloorzure potaseh te bereiden, leidt men chloor in eene
heete oplossing van potaschhydraat. De werking, die daarbij
plaats heeft, zal uit het nevensgaande chema duidelijk worden ;
moeijelijk vormen zich twee zouten,
oplosbaar chloorpotassium en ehloorzure
potaseh, het eerste is gemak-
I gemakkelijk kelijk , het laatste moeijelijk
oplosbaar oplosbaar. Zij laten zieh dus
door kristallisatie van elkander scheiden.
Kiezelzure potaseh is een hoofdbestanddeel der meeste rotsoor-
ten en van het glas.
209. Chloorpotassium (KCl). 1 lood koolzure potaseh wordt
Tig. 111. water opgelost en met zoutzuur geneutraliseerd.
Uit de gefiltreerde oplossing zetten zich, na behoor-
lijke verdamping, kristallen af in den vorm van teer-
lingen, die even'als keukenzout smaken. Zij bestaan
uit potassium en chloor. In water opgelost kan men
dezelve ook beschouwen als zoutzure potaseh, want
KCl-t-HO is hetzelfde als K0,C1H.
210. lodpotassium (KJ) of iodiumwaterstofzure potaseh kristal-
liseert insgelijks in teerlingen, en is gemakkelijk in water oplos-
baar. Het is een gewigtig geneesmiddel.
Proef. Om te toonen , dat in dit witte zout werkelijk iodium
bevat is, verhitte men een weinig van hetzelve met een weinig
bruinsteen en zwavelzuur in een reageerbuisje , er ontwijken vio-
lette dampen van iodium. Behandelt men keukenzout op dezelfde
wijze, zoo verkrijgt men chloor. De chemische ontleding is in
beide gevallen dezelfde.
211. Wijnsteen of dubbel wijnsteenzure potaseh (KO,T, -fHO).
Wijngaardranken, onrijpe druiven smaken zuur, zij bevatten een
zuur zout, wijnsteen (195). De daartoe benoodigde potaseh ne-
men de planten uit den bodem op, het wijnsteenzuur echter
bereiden zij zelve, op eene ons nog onbekende wijze. Ook de
rijpe wijndruiven bevatten wijnsteen, de zure smaak wordt daarin
echter door de suiker opgeheven; wij bemerken dien eerst, wan-