Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
186
Tj'igte metalen.
Let liggen in vochtige lucht verandert het weldra in een wit lig-
ehaam, potaschhydraat. In dit geval neemt het de zuurstof en
het water uit de lueht op.
Zouten ontstaan, gelijk reeds vroeger vermeld is , wanneer eene
basis zich met een zuurstofzuur of een waterstofzuur verbindt
(zuurstofzouten cn haloïdezouten). Daar er honderde zuren zijn,
zoo kan men ook honderde potaschzouten daarstellen. Hier kuu-
nen slechts diegenen aangevoerd worden , die of in de wetenschap,
of in het dagelijksehe leven een bijzonder gewigt verkregen hebben.
206. Zwavelzure potasch (HO,SO').
1 lood koolzure potasch wordt iu 4 lood warm water opgelost
Mg. 108.
en met verdund zwavelzuur geneutraliseerd;
men filtreert de vloeistof, dampt ze in, tot
dat zich een zoutlaagje begint te vertoonen,
en laat ze eenen dag rustig staan. De ver-
kregene harde kristallen (ézijdige zuilen) zijn
zwavelzure potasch. Zij zijn moeijelijk op-
losbaar in water cn bezitten eenen bitterach-
tigen smaak. Dit zout maakt een bestand-
deel van den bekenden aluin uit.
Zure of dubbelzwavelzute potasch (K0,2S0, + HO).
Wordt als nevenproduct bij de bereiding van salpeterzuur uit
de potasehsalpeter verkregen (159). Het bevat op 1 aeq. basis
2 acq. zuur cn smaakt zeer zuur. Het tweede aeq. zwavelzuur is
echter zwakker gebonden dan het eerste , en kan door sterk gloei-
jen verjaagd worden.
207. Salpeter, salpeterzure potasch (KO.KO.).
Fig 109 ^ koolzure potasch wordt in 2 lood heet water
opgelost, en met salpeterzuur geneutraliseerd. De
vloeistof wordt tot het kookpunt verhit, gefiltreerd
en tot kristalschieting weggesteld. Er zetten zich
zuilvormige kristallen van salpeter af, die verkoelend
smaken en zich aan de lucht niet veranderen.
Proenen met salpeter.
a) Men verhitte eeu weinig salpeter in een reageerbuisje, het
smelt; giet men het bij dmppels op eenen kouden steen uit, zoo
verkrijgt men korreltjes van salpeter. Bij sterkere verhitting ont-
wijkt zuurstof, later ook stikstof; het salpeterzuur wordt dus
hierbij in zijne bestanddeelen gescheiden.
b) Legt men een salpeterkristal op eene gloeijende kool, zoo