Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
lAgte melalett,.
a) Men late een weinig potaschhydraat in de luelit liggen, Let
zal spoedig vocMig worden, en na lang liggen met zuren opbrui-
sen. Het potasohliydraat heeft twee sterke verwantsehappen : 1) tot
water, 2) tot koolzuur , beiden zuigt het uit de lucht op. Na eenigen
tijd is het potaschhydraat weder koolzure potasch geworden.
b) Men verwarme in een reageerbuisje een stukje wit vloei-
papier, in een ander een weinig graauw papier met potaschloog,
beide worden ontleed : de plantenvezels van het witte papier schie-
lijker , het uit wol bestaande graauwe papier langzamer. Het
potaschhydraat werkt zeer bijtend. Het gladde gevoel bij het wrij-
ven tusschen de vingers, wordt door eene oplossing van de on-
eifenheden der opperhuid veroorzaakt.
e) In een reageerbuisje wordt een weinig talk of vet met
potaschloog gekookt, er ontstaat langzamerhand eene vereeniging
waarbij zich zeep vormt. De met potasch bereide zeepen blijven
week, men noemt ze smeerzeepen.
d) Wordt een weinig potaschhydraat voor de blaasbuis met
wat zand te zamen gesmolten, zoo bekomt men eene glasachtig-
amorphe verbinding van kie-
' zelzure potasch. Veel zand met
weinig potasch geeft een on-
oplosbaar glas , het hoofdbe-
standdeel van het gewone
venster- en fleschenglas : veel
potasch met weinig zand daar-
entegen een oplosbaar glas
(waterglas). De oplossing van
het laatste kan als een vuur-
bestendig vernis voor hout,lijn-
waad en andere brandbare voor-
werpen aangewend worden.
e) Men losse een stukje kopervitriool (zwavelzuur koperoxyde)
in water op en druppele potaschloog daarbij. Potasch is de sterk-
ste basis, die wij kennen: zij onttrekt derhalve aan het koper-
vitriool het zwavelzuur en vormt daarmede zwavelzure potasch,
welke opgelost blijft. Het koperoxyde, dat zonder een zuur niet
in water oplosbaar is , valt als hydraat, d. i. met water chemisch
verbonden neder, onder de gedaante van eene zaehtblaauwe gelei, en
kan op een filtrum verzameld worden. Deze methode wordt zeer dik-
wijls aangewend , om uit metaalzouten metaaloxyden af te scheiden.