Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii-l
Ligte metalen.
instrument bestaat uit eenen in graden verdeelden glascylinder,
waarin men de hoeveelheid zuur , in plaats van te "vfegen , afmeet.
Men moet zich hiertoe een proefzuur vervaardigen, dat juist zoo
sterk is , dat 1 graad daarvan een grein volkomen zuivere koolzure
potaseh neutraliseert. De oplossing der te onderzoeken potaschsoort
kleurt men met eenige droppels lakmoeswater blaauw en voegt er
dan onder voortdurend omroeren zooveel van het proefzuur bij, tot
dat de blaauwe kleur in rood overgaat. De graden van het ver-
bruikte zuur geven dan terstond het gehalte van zuivere koolzure
potaseh in de potaseh in procenten aan. Op gelijke wijze han-
delt men met de koolzure soda.
Proef. In een porceleinen kroesje of schaaltje brenge men ^
lood gezuiverde wijnsteen (cremor tartari) en verhitte het boven
eene spirituslamp, zoo lang als er nog brandige dampen worden
uitgedreven. Men houdt dan eene zwarte massa over, die men
met een weinig water uitkookt en op een filtrum brengt. De
doorloopende heldere vloeistof reageert en smaakt sterk alcalisch
en laat wanneer zij in een porceleinen schaaltje verdampt wordt,
eene witte zoutmassa over, die uit zuivere koolzure potaseh be-
staat, op hef filtrum blijft kool terug.
Op deze wijze wordt het zout gemaakt, dat in den handel den
naam van ml tartari (wijnsteenzout) draagt.
Dubbel koolzure potaseh (K0,2C0 + HO).
Leidt men door eene oplossing van koolzure potaseh koolzuur,
zoo neemt zij nog eens zoo veel koolzuur op, als zij reeds had en
er zetten zich kristallen af, waarin op 1 aeq. potaseh S aeq. kool-
zuur bevat zijn. Deze verbinding behoort dus tot de zure zouten.
Potassiumoxyde of potaseh (KaO).
203. Onttrekt men het koolzuur aan de koolzure potaseh, zoo
blijft er potaseh over.
Proef. Men overgiete eerst in een potje 1 lood gebranden kalk
met 3 lood warm water, en late dit staan,
tot dat hij tot eene zachte brij is overgegaan.
Dan brengt men in een ijzeren schaaltje 1 lood
koolzure potaseh met 12 lood water aan het
koken, en voege er onder gestadig omroeren
bij kleine gedeelten de kalkbrij bij. Nadat
het mengsel nog eenige minuten gekookt heeft,
doet men een theelepeltje vol daarvan opeen
filtrum van wit vloeipapier cn giet het doorgeloopene in azijn;
Yïs:. lOG.