Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Potassiim.
181
b) Men koke in een potje een stukje grijs linnen en eenige
vuile of vettige katoen- of linnen lapjes met i- lood koolzure pot-
aseh en 4 lood water eenen tijd lang: de vloeistof wordt don-
ker van kleur, terwijl de lapjes helderder en witter worden.
Hetgeen men in het dagelijksehe leven vuil noemt, is stof, dat
zich aan huid en kleederen hecht, vooral wanneer deze door zweet
vochtig worden, of met vettige of kleverige ligchamen in aan-
raking komen. Door de koolzure potaseh kunnen deze laatste
opgelost en verwijderd worden. Hierop berust de veelzijdige aan-
wending dezer zelfstandigheid tot reinigen en wassehen.
e) Een weinig koolzure potaseh wordt in een glas met azijn
overgoten: onder levendig opbruisen ontwijkt eene luchtsoort,
waarin een brandend ligehaam uitdooft. Deze luchtsoort is het
bekende koolzuur ; het is in de koolzure potaseh chemisch ver-
bonden met het basische potassiumoxyde of potaseh. Hetgeen
men gewoonlijk potaseh noemt, is derhalve een zout: koolzure
potaseh (KO,COj). Het zwakke koolzuur is eehter niet in staat
de basische eigenschappen der potaseh geheel op te heffen, daarom
smaakt de koolzure potaseh loogachtig en maakt rood lasmoespa-
pier blaauw. Het azijnzuur kan de potaseh geheel neutraliseren;
voegt men er zooveel bij, dat noch rood noch blaauw reageerpa-
pier verkleurd wordt, en filtreert en verdampt men dan, zoo
blijft er eene witte zoutmassa over: zij heet azijnzure potaseh.
Men zou kunnen deuken, dat het koolzuur , hetwelk zoo gaarne
den luchtvorm aanneemt, door verhitting ligt te verjagen wareJ
maar zijne verwantschap tot potaseh is zoo groot, dat zij de sterkste
Eig. 105. vuurproef wederstaat. De koolzure potaseh verliest
zelfs in de sterk.ste gloeihitte het koolzuur niet.
De gewone potaseh komt in zeer verschillende gra-
den van zuiverheid in den handel voor, ja, onder den
naam van kunstpotaseh verkoopt men eene soort, die
dikwijls voor drie vierde uit gewoon zout bestaat. Om
verschillende soorten met elkander te vergelijken,
weegt men 100 grein van iedere soort af, en neu-
traliseert ze met een zuur. Daar eene goede potasch-
soort meer zuur behoeft dan eene slechte, zoo kan
men uit de hoeveelheid van het verbruikte zuur tot de
lioeveelheid der koolzure potaseh besluiten. Die dik-
wijls koolzure potaseh te onderzoeken heeft, doet wel,
van zich eenen alkalimeter aan te schaffen. Zulk een
O
u
40
ïo
eo
70
80
30