Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
ii-l Ligte metalen.

toe uit, zoo blijft er eindelijk eene graauwe zoutmassa over, die
Fig. 104. door [gloeijing in een porceleinen kroesje wit wordt:
dit is koolzure potasch. In boschrijke landstreken,
als Amerika, Rusland, vroeger ook in ons land,
van waar zelfs nog de naam afkomstig schijnt, be-
reidt men haar in het groot op dezelfde wijze en brengt
ze als eene veel gebruikte waar , onder den naam van
potasch, (asch, die in potten verzonden wordt) in den
handel.
Iu de asch bevinden zich al de minerale stoffen,
welke de planten gedurende haren wasdom uit den
bodem opgenomen hebben: zij zijn niet vlugtig, en blijven der-
halve terug, terwijl de eigenlijke hout- of plautenmassa verbrandt.
Dc oplosbare bestauddeelen worden door het water opgenomen
(koolzure potasch en andere oplosbare zouten), dc onoplosbare
(kiezelaarde, onoplosbare zouten en onverbrande koolstukkcn)
blijven in het filtrum terug.
Proef. 1 lood koolzure potasch (gewone potasch uit den han-
del) wordt met 1 lood koud water overgoten, dikwijls omgeroerd,
en eenen nacht aan zich zeiven overgelaten. De vloeistof wordt
van het bezinksel, dat voornamelijk uit kiezelaarde bestaat, af-
gefiltreerd, tot de helft ingedampt, en wederom eenen dag iu
rust gelaten, waarbij de meeste vreemde zouten er uit kristalli-
seren. Uit de nogmaals gefiltreerde vloeistof bekomt men, na
haar tot droogwordens toe verdampt te hebben , (waarbij steeds
met een glasstaafje omgeroerd wordt,) eene witte korrelachtige
zoutmassa , koolzure potasch (gezuiverde potasch).
De koolzure potasch is zeer gemakkelijk oplosbaar: zij wordt
derhalve het eerst door het water opgenomen, en het laatst weder
daaruit afgescheiden: dc andere bijmengselen zijn moeijelijker op-
losbaar, zij blijven deels onopgelost, deels kristalliseren zij uit de
vloeistof, voor nog de koolzure potasch tot het kristallisatiepunt
gekomen is. Dit is eene methode, waardoor men moeijelijk op-
losbare stoffen van gemakkelijk oplosbare scheiden kan.
202. Proeven met koolzure potasch.
a) Men zette een schaaltje met een weinig koolzure potasch
in eene kamer, en een ander in den kelder: het eerste wordt
vochtig, het tweede vervloeit. Beide trekken water aan, in de
drooge kamerlucht minder, in de vochtige kelderlucht meer. Kool-
zure potasch is een zeer hygroscopisch zout.