Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Potassium. 179
LIGTE METALEN.
I. METALEN DER ALKALIËN.
potassium (K) *).
(ieq. gew. = 488,9.i (Potaschmetaal). — Spcc. gcw. = 0,8.)
200*. Het potassium is een metaal, dat eene zoo sterke ver-
wantschap bezit tot andere elementen, voornamelijk tot zuurstof,
dat men het nimmer in vrijen staat in de natuur aantreft. De
verbinding van hetzelve met zuurstof, potasch genoemd , treft men
echter in overvloedige hoeveelheid in de aardkorst aan en wel,
daar zij eene sterke basis is, met zuren verbonden. Zoo bevatten
eene groote menigte mineralen potasch, hoofdzakelijk met kiezel-
zuur verbonden , maar geen enkele van deze is geschikt, om in
het groot zoodanig verwerkt te worden, dat men daaruit potasch
en potassium kan afzonderen.
Iu de bouwbare aarde komen kleine hoeveellieden potasehzou-
ten altijd voor. De planten zuigen door hare wortels voedende
bestanddeelen uit den bodem en daartoe behooren ook de potaseh-
zouten, die door het in den grond doordringende regenwater op-
losbaar worden gemaakt. Het zijn vooral de boom- en struik-
aehtige gewassen, welke binnenslands van het zeestrand verwij-
derd groeijen, die aanzienlijke hoeveelheden dier potaschzouten
gedurende hun leven uit de aarde opnemen. Wij hebben derhalve
in deze planten de bron waaruit wij de potasch kunnen verkrij-
gen : zij zamelen haar als het ware ten onzen behoeve uit den
bodem op.
201. Koolzure potasch (KO,CO.).
Proef. Op een filtrum van vloeipapier, hetwelk men in eenen
trechter geplaatst heeft, wordt eene handvol houtasch gebragt en
van tijd tot tijd heet water daarop gegoten: de doorloopende
vloeistof smaakt loogachtig en maakt rood reageerpapier blaauw.
Dampt men haar in een porceleinen schaaltje tot droogwordens
*) Het potassium wordt ook dikwgis Kalium genoemd en liet sodium
Natrium, en van daar de meest gebruikelijke teekcnen Toor deze metalen
K en Na.
12*