Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Oxcdzuur of znringzuur. 173
slag van zuringzuren kalk: het zuringzuur heeft eene grootere
affiniteit tot den kalk dan het zwavelzuur, daar het in staat is,
het laatste uit te drijven. De ontleding geschiedt sneller en vol-
lediger, wanneer men het zuringzuur eerst met ammonia (NH3)
neutraliseert, dewijl cr dan een ander ligchaam aan het zwavel-
zuur wordt aangeboden, waarmede het
zich liever verbindt, dan met water;
het wordt daardoor terstond gewilliger,
om den kalk los te laten. Het zuring-
zuur is het gevoeligste reagens op kalk
en kalkzouten.
Froef. Op een stukje ijzervitriool ter grootte eener erwt, giete
men een' eetlepel water cn bevoehtige met de oplossing een stuk
wit vloeipapier; is dit met het vocht doortrokken, zoo bestrijke
men het nog met geest van sal ammoniak. De ammonia onttrekt
het zwavelzuur aan het ijzervitriool en er moet dus op en in het
papier ijzeroxydule afgescheiden worden, dat daaraan eene groene
kleur mededeelt. Bij het droogcn wordt het ijzeroxydule ijzer-
oxyde en daardoor de groene kleur geel. Op dergelijke wijze
verwt men dikwijls kleedingstukken door ijzerchloride bruin en
geel. Nn wrijve men eenig zuringzuur met water tot eene dunne
brij en brenge het hier en daar op het gele papier :.de kleur zal
daar spoedig verdwijnen en men krijgt witte vlekken op ecnen
gelen grond. Het zuringzuur lost het ijzeroxyde zeer gemakke-
lijk op en beide worden door afwissching weg genomen. Hierop
steunt het aanzienlijke gebruik van dit zuur in de katoendrukke-
rijen , zoo als ook zijne aanwending om inktvlekken uit lin-
nen of papier te verdrijven. Herhaalt men dezelfde proef met een
door inkt zwart gemaakt papier, zoo zal men geheel dezelfde uit-
komst verkrijgen. Een hoofdbestanddeel van den inkt is ijzer-
oxyde; met het oplossen daarvan verdwijnt ook de zwarte kleur.
Waarom bij geel en bruin geverwde stoffen, die in den regel hare
kleur aan ijzeroxyde verschuldigd zijn, bij het uitmaken van inkt-
vlekken door zuringzuur of zuringzout (dat op dezelfde wijze
werkt als het vrije zuur) ook de kleur der stof verdwijnt, zal
hierdoor ligt te beprijpen vallen.
Het zuringzuur en zijne verbindingen behooren tot de gevaar-
lijkste vergiften, en daar men dit laatste vooral, vin de huishou-
ding dikwijls aanwendt, is het aan te raden , het zorgvuldig en
afgezonderd te bewaren en er voorzigtig mede om te gaan. Bc-