Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
172 'Zuren.
aanwezig is. Het half verbrande hout (kool) verbrandt volkomen ,
wanneer het langer in de lueht verhit wordt, het wordt kool-
zuur door de zuurstof van de lueht. Halfverbrande suiker (zuring-
znur) verbrandt volkomen, wanneer men ze met nog meer sal-
peterzuur kookt, en wordt koolzuur door de zuurstof van het
salpeterzuur.
197. Proeven met zuringzuur.
Proef. Men legge eenige kristallen van zuringzuur op een pla-
tinablikje en houde dit in de vlam eener spirituslamp; zij smel-
ten en vervlugtigen zieh gedeeltelijk onder verspreiding van een
sterk prikkelenden reuk, terwijl een ander gedeelte verbrandt,
zonder zwart te worden, of iets over te laten. Het produkt der
verbranding is koolzuur; uit C,0, worden 2 CO,).
Proef. Eene warme geeoneentreerde oplossing van zuringzuur
wordt in twee gelijke deelen verdeeld en de eene helft zoolang
met een sterke oplossing van koolzure potasch gemengd, tot dat
zij neutraal is; er wordt hier neutrale zuringzure potasch (KO,
0,0,) gevormd. Deze is gemakkelijk oplosbaar. Voegt men
er nu de andere helft van het zuringzuur bij, zoo verkrijgt men
bij bekoeling harde kristallen, die zuur reageren; zij heeten zuring-
zout of dubbel zuringzure potasch. 1 aequivalent potasch kan zich
dus ook met 2 aequivalenten zuur verbinden. Zoodanige zouten
met 2 aeq. zuur noemt men , zoo als reeds vroeger gezegd is, zure
zouten. Dit zout wordt eveneens door het levensproces van vele
planten gevormd; men vindt het vooral overvloedig in de blade-
ren van de zuring (oxalis) en het wordt ook uit deze verkregen.
Hieruit verklaart zich zijn gewone naam: zuringzout (oxalium)
en zuring- of oxalzuur. Hot is veel moeijelijker oplosbaar dan het
neutrale zout.
Proef. Men verwarme eenig zuringzout op een platinablik, het
wordt even als de wijnsteen, doch zonder te verkolen, of zwart
te worden, in koolzure potasch veranderd; het zuringzuur ver-
andert hierbij, zoo als boven, in koolzuur en kooloxydegas en
een gedeelte van het eerste verbindt zich met de potasch.
Proef. Men menge een weinig gips met water, en late het
vocht I bezinken ; het afgegoten water
bevat nu een weinig (.^J^) gips opge-
lost. Wordt bij dit gipswater eene
oplossing van zuringzuur gegoten, zoo
krijgt men na korten tijd een' nedcr-