Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ooen. om- de verlind. der uiel-mkdeti met zuurstof eu waterstof . 107
de neiging der metalloïden voor de -waterstof in dezelfde mate
toeneemt, als zij voor de zuurstof afneemt, en omgekeerd.
Affiniteit tot de zuurstof.
Fig. 100.
Metalloïiien.
Kiezel
Borium
Koolstof
Phosphor
Zwavel
Selenium
• Stikstof
Cyan
Jodium
Bromium
Chloor
Plorium
Affiniteit tot de watcrslof.
III. ORGANISCHE ZUREN.
193. De zuurstofzuren en waterstofzuren worden gewoonlijk
anorganische of minerale zuren genoemd, daar men ze voorname-
lijk in het mineraalrijk aantreft, of uit steenen of aarden kunst-
matig bereidt. Er bestaan echter buitendien nog zeer vele
andere zuren , die men of in dieren cn planten reeds gevormd
aantreft (mierenzuur, citroenzuur), of uit organische stoü'en kunst-
matig vervaardigt (melkzuur, azijnzuur). Zoodanige zuren heeten
organische of ook plantaardige en dierlijke zuren. Zij hebben in
hunne eigenschappen en verbindingen de grootste overeenkomst
met de anorganische zuren , doch niet in hunne zamenstelling. Meer