Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
]04 Zuren.
reu stukje vloeispaat ter groote van eene hazelnoot tot poeder en
schudde het in een klein mortiert-je, dat men eerst met geolied
papier heeft uitgewreven ; daarop giete men er zooveel zwavelzuur
Fig. 99. op, dat er eene dunne hrij ontstaat. Op
het mortiertje legt men een met was be-
streken stuk vensterglas , waarvan men de
was op sommige plaatsen met eene brei-
naald heeft weggenomen. Na eenige uren
neemt men het overtrtksel van was door
smelten en afwrijven met terpentijnolie weg; de plaatsen, waar
het glas bloot was, zullen geëtst verschijnen.
Dc vloeispaath bestaat uit fluorium en calcium en wordt door
het zwavelzuur geheel op dezelfde wijze ontleed als het keuken-
zout; er ontstaat fluoriumwaterstofzuur, gewoonlijk vloeispaath-
zuur genoemd, dat in dampen ontwijkt. Dit zuur bezit de eigen-
schap kiezelaarde op te lossen, het ontneemt dns deze aan glas
daar, waar dit geen beschermend overtreksel heeft, cn het glas
wordt daardoor ruw en mat. Op deze wijze worden dikwerf tee-
keningen op glazen voorwerpen gemaakt. Leidt men dc dam-
pen in water, zoo krijgt men vloeibaar vloeispaathzuur, dat
eveneens kan gebruikt worden om glas te etsen. Men moet zich
eehter tot het bereiden daarvan van looden of platina gereedschap-
pen bedienen, daar glas- of porccleinwerk aangedaan worden.
Men vindt fluorcalcium in geringe hoeveelheden ook in de been-
deren en tanden der zoogdieren en menschen.
CYAN EN WATEESTOF, BLAAUWZrUU (HCv).
191. De groote overeenkomst, welke het uit koolstof en stik-
stof zamengestelde cyan met de haloïdcn aanbiedt, is ook daarin
kennelijk, dat het zich met de waterstof tot een zuur verbindt.
Deze verbinding is het beruchie blaauwzuur, waarvan eenige
druppels reeds in start zijn, kleine dieren oogcnblikkelijk te doo-
den. Het wordt op dezelfde wijze als het zoutzuur, uit cyan-
metalen en zwavelzuur gewonnen cn is evenzeer gasvormig als
het eerste. Om het vloeibaar te verkrijgen, leidt men het gas
in water of wijngeest, waardoor het wordt opgenomen. Het ziet
er dan kleurloos uit even als water en men erkent het ligt aan
den sterken bedwelmenden reuk, welke met dien van bittere aman-
delen zeer overeenkomt. Daar het door het licht ontleed wordt,
zoo moet het in zwart gemaakte fleschjcs bewaard worden. Eeu