Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
'Zuren.
%

3) Door oplossing van een metaaloxyde in ccn waterstof-
nuur (186).
Die de twee laatstgenoemde gevallen opmerkzaam beschouwt,
vindt het misschien opvallend, waarom men niet aanneemt, dat
het zoutzuur zonder verdere ontleding zich met de basis verbindt,
even als zulks bij het zwavelzuur en de overige zuurstofzuren
wordt aangenomen. Dit kan daarom niet algemeen geschieden,
omdat vele haloïdczoutcn, wanneer zij geheel droog zijn, noch
zuurstof noch waterstof bevatten. Het volkomen gedroogde keu-
kenzout b. v. bevat geene chloorwaterstof, maar chloor, geen
sodiumoxyde maar sodium, zoo als men door het naauwkeurigst
onderzoek gevonden heeft. Wanneer daarentegen de haloïdczoutcn
water bevatten of in water opgelost ziju, dan kan men ze allezins
ook zoo beschouwen , als of zij uit eene basis en een waterstof-
zuur bestonden; want het komt op hetzelfde neder, of men zich
de waterstof in het water of in het waterstofzuur , de zuurstof
in het water of in het metaaloxyde denkt. Eene oplossing van
keukenzout kan dus even zoo goed als chloorsodium met water,
dan als ehloorwaterstofzuur sodiumoxyde (zoutzure soda) beschoiiwd
worden. (NaO,HCl is even zooveel als NaCl-)-HO).
Vroeger noemde men algemeen de verbindingen van chloor met -
de metalen zoutzure zouten. De namen van zoutzure kalk, zout-
zure baijt, zoutzuur ijzer beteekenen derhalve hetzelfde als chloor-
calcium, chloorbarium, chloorijzer enz. Wanneer chloor zich in
meerdere verhoudingen met een metaal verbindt, zoo heet de ver-
binding met minder chloor chloruur, die met meer chloor chloride
(154). Is er water aanwezig, of zijn zij in w ater opgelost, zoo
kan men de chloruren ook als zoutzure oxydulczoutcn, de chlori-
den als zoutzure oxydezouten beschouwen, b. v.
IJzerchloruur en water is zooveel als zoutzuur ijzeroxydule,
(ïeCl-l-HO rcO,HCl);
IJzcrchloride en water is zooveel als zoutzuur ijzeroxyde ,
(Pe.Cl, + 3110 = Fe, O, -f 3 HCl).
Proef. Iu eene kan water druppele men een druppel zoutzuur
en daarna eenige druppels zilveroplossing (opgeloste helschc steen),
het vocht wordt troebel, zuiver water niet. Dit troebel worden
wordt door ehloorzüver veroorzaakt, dat geheel onoplosbaar iu
water is, maar door bijvoeging van een weinig geest van sal am-
moniak zeer gemakkelijk weder opgelost wordt. Zilveroplossing
is het beste erkenningsmiddcl voor zoutzuur cu zoutzure zouten.