Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wegtu en Melen.
9
Kg. 1.
b.
wanneer de balk ten laatste tot
stilstand gekomen is. Is de as
te laag gemaakt, dus onder het
zwaartepunt, zoo als in Tig.
1. b., zoo moet die balk geheel
omslaan, wanneer de eene
schaal slechts een weinig zwaar-
der beladen is dan de andere.
Bevindt zij zich juist in het
zwaartepunt, zoo is de balans
zelfs bij eenen sehuinschen
stand van den balk in rust.
Is eindelijk de as te hoog boven het zwaartepunt, zoo verliest
de balans veel van hare gevoeligheid. Het laatst gemelde gebrek
treft men het meest aan, en het laat zich daardoor verbeteren,
dat men de as op eene lagere plaats laat bevestigen.
9. Tot gewigt gebruikt men of het in de apotheken gebruike-
lijke medicinaal gewigt of het decimaal gewigt. De indeeling van
medicinaal gewigt is uit het volgende schema te zien:
Medicin. Pond. Oneen. Drachmen. Greiuen
1 12 (of 24 lood) 90 5700
1 (of 2 lood) 8 480
1 (of 3 scnip.) 60
Het decimaal stelsel van gewigten en maten , dat voor weten-
schappelijke onderzoekingen ook bij ons thans algemeen wordt ge-
bruikt, munt in zijue indeeling door groote eenvoudigheid uit,
daar alle verdeelingen door 10 worden bewerkstelligd ; van daar
de naam. Men heeft het van dc grootte van onzen aardbol afgeleid.
Kir. 2. met de oppervlakte van onzen
aardbol bekend te worden en de lig-
ging van elke gegevene plaats naauw-
keurig te kunnen aangeven, denkt
men zich cirkels , welke om de aarde
getrokken worden. De van W. naar
ü. gaande dwarse cirkels, waarvan de
evenaar of aequator de middelste cn
grootste is, heeten brecdleeirkels;
die , welke de eersten rcgthoekig snij-
den en door de beide polen heen gaan,
lengtecirkels oi meridianen. Dc breed-