Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
mt^
Ooerzigt over de zuurstofzuren. 157
7) De meeste zuren zijn in den toestand, waarin meu zo
gewoonlijk verkrijgt en aanwendt, met eene bepaalde hoeveel-
heid water ehemiseh verbonden (hydraten). Vele zuren kunnen
zelfs niet zonder water bestaan (constitutiewater). Door wille-
keurige bijvoeging van nog meer water verkrijgt men de ver-
dunde zuren.
8) Een en hetzelfde ligehaam kan dikwerf met ongelijke, doch
altijd met vast bepaalde hoeveelheden zuurstof meerdere zuren
vormen.
9) Dc zuren hebben verschillende affiniteit tot de bases; velen
eene grootere, b. v. zwavelzuur, andere eene geringere, b. v.
koolzuur; de eersten noemt men sterke, de laatsten zwakke zu-
ren. Zwakke zuren kunnen door sterkere uit hunne verbindingen
verdreven worden.
10) De niet-vlugtige zuren zijn bij groote warmte (op den
droogcn weg) sterker, doch bij gewone temperatuur (op den nat-
ten weg) meestal zwakker dan de vlugtige zuren. De affiniteit
verandert alzoo met de temperatuur.
11) De tot hiertoe beseliouwde zuren worden gezamenlijk zuur-
stofzuren genoemd, daar zij allen zuurstof bevatten en door deze
hunne zure eigenschappen verkrijgen.
12) De verbindingen van de zuurstofzuren met bases heeten
dien ten gevolge ook zuurstofzouten.
11. WATERSTOFZUREN
or
VERBINDINGEN BEU HALOGENEN MET WATERSTOF.
184. Gelijk de zuurstof zich met de niet-metalen tot zuren
verbindt, zoo kan ook de waterstof eenige hunner in zuren ver-
anderen, doch niet allen. Slechts dc zwavel en de 5 halogenen:
chlorium, bromium, iodium, fluorium en cyan worden ook door
dc waterstof tot zuren gemaakt. De zuurstof was in staat, met
een en hetzelfde niet-mctaal meerdere zuren te vormen, met de
zwavel b. v. zwavelzuur en zwaveligzuur, met de stikstof salpe-
terzuur, salpeterigzuur enz.; de waterstof brengt met elk der ge-
noemde 5 halogenen slechts een enkel zuur voort, zij verbindt
•Aich mot dezelve slechts iu enkele verhouding.