Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
160 'Zuren.
voordoet en wel als zoutvormer voorkomt, kan met de zunr-
stof meerdere zuren vormen. Van deze zijn er twee in een
wetenschappelijk opzigt van veel belang, daar zij bij eene vol-
komen gelijke zamenstclling toch geheel verschillende eigenschap-
pen bezitten. Zij bestaan uit gelijke hoeveelheden cyan en zuurstof.
Het eene daarvan wordt knalzuur genoemd en is met kwikoxyde
verbonden in het slagkwik, met zilveroxyde in het slagzUver
aanwezig. Deze stoffen worden verkregen door salpeterzuur,
alcohol en kwik (of zilver) met elkander in aanraking te brengen.
Het knalzuur ontstaat door de inwerking van het salpeterzuur op
den alcohol. Hoe hevig deze zouten door stooten of drukken
ontploffen, kan men aan de bekende percussiedopjes zien, door
welke men thans algemeen het kruid in de geweren aansteekt.
Een zoodanig dopje bevat slechts J grein knalkwikzilver. Het
knalzuur wordt bij de ontploffing in twee luchtsoorten ontleed ,
stikstof en kooloxyde, die plotseling eene meerdere duizend malen
grootere ruimte inneinen. Het tweede zuur heet cyanzuur, dit
wordt eveneens ligt ontleed, doch zonder ontploffing of gevaar.
Zoodanige ligchamen, die, ofschoon zij volkomen gelijke be-
stauddeelen hebben, toch in hunne eigenschappen geheel ongelijk
zijn, worden isomerisch (isos gelijk, meer bestanddeel) of gelijk
zamengesteld genoemd.
BOEIUJI EN ZUÏBSIOP.
Boriumzuur of Boraxzuur (BO,).
180. Troef. Men losse in een porceleinen schaaltje 1 lood
borax in 3 lood kokend water op en druppele bij de oplossing
p- zoo lang zoutzuur , tot het vocht sterk zuur
reageert. Bij rustige bekoeling zetten zich
schubbige blaadjes van boriumzuur af, die
men door ze nogmaals op te lossen en te
I I kristalliseren, reinigt. In den borax is het
I I boriumzuur met eene basis, met soda ver-
\ J^j^l bonden, het sterkere zoutzuur maakt zich
~ meester van deze soda, en vormt daarmede
zoutzure soda (of ehloorsodium en water), die opgelost blijft,
terwijl het moeijelijker oplosbare boriumzuur uit de vloeistof
kristalliseert. In Italië dringen op sommige plaatsen heete water-
dampen uit de aarde, die boriumzuur mede voeren; uit deze ver-
krijgt men tegenwoordig groote hoeveelheden van dit zuur , door-