Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
I 'H.I.,!
Pho^horut en zuurstof. 151
2) Phosphorigzuur (PO,). 177. Er vormt zich eene verbin-
ding van phosphor met minder zuurstof, wanneer phosphor lang-
zaam verbrandt, d. i. zonder verhitting zuurstof uit de lucht
opneemt, zoo als reeds bij 140 is aangetpond.
3) Phosphoroxyde. Het roode ligehaam, dat bij onvolkomene
verbranding van den phosphor gevormd wordt (142, 143), bevat
nog minder zuurstof en heet phosphoroxyde.
In het phosphorzuur (POJ zijn steeds verbonden 400 lood
phosphor met 500 lood zuurstof of 1 aeq. P. met 5 aeq. O ; in
het phosphorigzuur (PO.) altijd 400 lood phosphor met 300 lood
zuurstof, of 1 aeq. P met 3 aeq. O.
CULOOK EN ZUUKSIOr.
178. Het chloor heeft slechts eene zwakke affiniteit tot de
zuurstof, het kan daarmede slechts langs omwegen en met behulp
van sterke bases, die met de voortgebragte zuren zich terstond
tot zouten vereenigen, worden verbonden.
1) Onderchlorigzuur heet eene verbinding van 2 maten of 1 aeq.
ehloor met 1 acq. zuurstof iClO), die zich daardoor kenmerkt, dat
zij alle plantenkleuren vernietigt, daar zij namelijk uiterst gemak-
, kelijk iu vrij ehloor en zuurstof ontleed wordt. Zij is het blee-
kende bestanddeel in den chloorkalk.
2) Chloorzuur heeft op 1 acq. chloor 5 aeq. zuurstof, dus de
formule ClOj. Daar het zoo rijk aan zuurstof is en deze bij ver-
warming zeer ligt vrijlaat, zoo gebruikt men deszelfs zouten
veelal, om zich zuurstof te verschaffen, of om andere ligchamen
met zuurstof te verbinden of te oxyderen. Het meest beleende zout
van deze soort is de ehloorzure potaseh, dat reeds tot meerdere
voorafgegane proeven gebruikt is.
3) Overchloorzuur heet eene verbinding van 1 aeq. chloor met
7 aeq. zuurstof.
Bromium en iodium hebben veel overeenkomst met het chloor,
zij kunnen ook met de zuurstof tot bromium- en iodiumzuur verbon-
den worden , doeh deze zuren worden ligt weder ontleed. Fluo-
rium vereenigt zich in het geheel niet meer met de zuurstof.
CYAN EN ZUnKSTOP.
179. Het cyan, dat, ofschoon uit twee elementen (koolstof
en stikstof) zamengesteld, zich toch als een enkelvoudig ligehaam