Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
Zuren.

175. Wij iiebbeu nu nog te onderzoeken, wat er van het ko-
per en het zwavelzuur geworden is, waaruit wij het zwaveligzuur
verkregen.
Proef. Wanneer het overblijfsel in de kolf bekoeld is, giet
men er water bij en verwannt het zacht tot kokens toe , hetgeen
men zoo lang onderhoudt, tot de geheele zoutmassa opgelost is.
Het vocht ziet er donker en troebel uit, maar het wordt fraai
blaauw en doorzigtig, wanneer men het filtreert. Laat men het
langzaam bekoelen, zoo scheiden zich schoone blaauwe kristallen
van zwavelzuur koperoxyde af [kopervitriool]; men verkrijgt dus
hetzelfde zout, dat door oplossing van koperasch in zwavelzuur
verkregen werd. De zuurstof, waardoor het koper geoxydeerd
j . . werd , kwam hier van het zwa-
" velzuur. De helft daarvan gaf
1 aeq. zuurstof aan het koper af
en werd daardoor zwaveligzuur,
de andere helft verbond zich
echter met het gevormde ko-
peroxyde. Kon het koper, even
als het ijzer, door de zuurstof van het water geoxydeerd wor-
den, zoo zoude in plaats van 4 lood reeds 2 lood zwavelzuur ter
oplossing van 1 lood koper toereikende geweest zijn. Om koper-
vitriool te bereiden , is het dus voordeeliger, het koper eerst
door gloeijing in de lucht in oxyde te veranderen en daarna in
zwavelzuur op te lossen. In dit opzigt zijn van de meer bekende
metalen zilver en kwikzilver aan het koper gelijk. AVanneer men
deze in' zwavelzuur wil oplossen, moet men geconcentreerd zuur
gebruiken.
Heeft men grootere hoeveelheden zwaveligzuur noodig, zoo
verkrijgt men het gewoonlijk door verhitting van zwavelzuur en
kool. De kool onttrekt aan het
HQSO, .. : ^ CuO, SO,
niet
I vlugtig
vlugtig
vlugtig
zwavelzuur eveneens 1 aeq.
zuurstof en wordt kooloxyde-
gas, dat met het zwaveligzuur
ontwijkt.
In de twee hier genoemde verbindingen van zwavel met
zuurstof heeft altijd de volgende hoeveclheidsverhouding plaats.