Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
'Zuren.
weder gewillig af aan ligehamen, die zulks begeeren. Een zoodanig
ligchaam is het zwaveligzuur. Ofschoon dit te traag is, om regt-
streeks de zuurstof uit de lucht te halen, zoo neemt het die toch
gaarne op, wanneer zij door salpeterigzuur aan hetzelve wordt
aangeboden. Het laatste wordt daardoor weder tot stikstofoxyde
en het eerste tot zwavelzuur. Het stikstofoxyde neemt nogmaals
zuurstof uit de lucht en geeft die wederom aan het zwaveligzuur
af, en deze dienst van bode verrigt het, zoo lang er nog zuur-
stof voorhanden is. Eindelijk laat men het met de overgeblevene
stikstof der lucht ontwijken. Zal echter deze werking op de be-
schrevene wijze geschieden, zoo moet er ook waterdamp aanwe-
zig zijn , en men laat dus uit eenen stoomketel onafgebroken heete
dampen in de kamers stroomen. Aan de koude wanden worden
deze verdigt, te gelijk met het gevormde zwavelzuur, en verzame-
len zich op den bodem der kamers als eene zure vloeistof. De
nevensgaande teekening (Pig. 92) zal deze werking duidelijker
Eig. 92.
voor het oog maken. Door vermelde merkwaardige eigenschap vau
het stikstofoxyde is het mogelijk geworden, met 1 lood salpeter-
zuur uit 10 lood zwavel 30 lood sterk Engelsch zwavelzuur te
verkrijgen. Indien alleen de vrij geworden 3 aepuivalenten zuur-
stof van het salpeterzuur werkten, zoo zoude men meer dan 20
lood salpeterzuur noodig hebben, om 30 lood zwavelzuur te
vervaardigen.
Het is niet volstrekt noodig, bij de fabriekmatige bereiding van
het zwavelzuur salpeterzuur aan te wenden, daar, gelijk wij
gezien hebben, de oxydatie van het zwaveligzuur tot zwavelzuur