Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
'Zwatel en zuurstof. 141
itfdoofd is. De flesch vult zich met een gas, dat men aan zijnen
rig 91 gemakkelijk als zwaveligznur erkent (64). Steekt
men nu een met sterk salpeterzuur bevochtigd stukje
hout in de flesch, zoo vormen zich terstond daar om
heen roodgele dampen, die allengs de geheele ruimte
vullen. Deze dampen zijn salpeterigzuur. Het ontstaan
van dezelve toont ons aan, dat het zwaveligzuur aan
het salpeterzuur zuurstof onttrekt en daardoor tot
zwavelzuur geoxydeerd wordt. Ka eenigen tijd wordt
de flesch weder helder, daar de damp van het ge-
vormde zwavelzuur op den bodem zinkt en door het water wordt
opgelost, en men kan er nu nogmaals zwavel in verbranden.
Ilerlmalt men deze bewerking afwisselend eenige malen, zoo kan
men in korten tijd eenige looden verdund zwavelzuur bereiden.
Troef. Bij een deel van het verkregen zure vocht wordt eene
oplossing van zoutzure baryt (chloorbarium) gedruppeld; het vocht
wordt troebel en noeh door koking, noch door bijvoeging van
water of salpeterzuur wordt het weder helder. Het gevormde
nederslag is zwavelzure baryt, een zout, dat in water cn zuren
geheel onoplosbaar is. Men doe eenige druppels van het zwakke
zuur in een wijnglas vol water en voege er weder oplossing van
chloorbarium bij : ook bij deze sterke verdunning zal het vocht
nog merkbaar troebel worden. Eene oplossing van zoutzure of
ook van salpeterzure baryt is dus het gevoeligste reagens op zwa-
velzuur en zwavelzure zouten.
172. Op dezelfde wijze als bij de voorlaatste proeven gaat men
te werk bij het vervaardigen van Engelsch zwavelzuur in het
groot. Men verbrandt zwavel in eenen oven, waaraan eene afvoe-
ringsbuis verbonden is, die het gevormde zwaveligzuur in uit
groote looden platen gebouwde hutten of kamers geleidt. In eene
der kamers zijn schotels met salpeterzuur geplaatst. Op den grond
der kamers wordt eenig water gegoten. Het zwaveligzuur ontneemt
aan het salpeterzuur het eene aequivalent zuurstof na het andere,
lot dat het stikstofoxyde geworden is. Dit gevormde stikstofoxyde
werkt nu op eene geheel eigenaardige wijze. Uit 163 is bekend,
dat dit gas (NO'), wanneer het met de lucht in aanraking komt,
terstond 1 aeq. zuurstof opneemt en daarmede geelroode dampen
van salpeterzuur (NOj) vormt. Ditzelfde geschiedt ook in de
looden kamers, daar er met het zwaveligzuur ook lucht in de
kamers stroomt. Het salpeterigzuur geeft echter dit aeq. zuurstof